Najnovšie petície

Zrušenie online hodín

Žiadam o zrušenie online výuky na základných a stredných školách počas korona krízy. Nemám nič proti dištančnej výuke ako to bolo počas minulého školského roku od marca, s týmto súhlasím. Ale online hodiny považujem za zásah do súkromia a proti vôli žiakov, aj tak tam je väčšina preto lebo musí. Nebolo by prijateľnejšie aby platilo to čo minulého roku aby žiaci plnili pokyni učiteľov a úlohy cez edupage, ale v online hodinách nevidím žiadnu vyznamnosť. Nebolo to tak vtedy, prečo by to teraz malo

Vytvorené: 2020-11-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 17 16

Petícia k otvorenému listu pani prezidentke Zuzane Čaputovej ku kategorizácii občanov SR

Túto petíciu prezentujeme aj ako otvorený list. OTVORENÝ LIST PANI PREZIDENTKEVážená pani prezidentka, Mgr. Zuzana Čaputová, My, dnes už kategorizovaní občania SR s druhotriednymi právami v našom slovenskom štáte sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste zastavili toto šialenstvo. Mnohí sme sledovali Váš tlačový prejav so zatajeným dychom a nádejou, že prichádza niekto, kto nás ochráni pred absurdnosťou doby. Mnohí z nás sa cítia totiž takmer ako Židia počas druhej svetovej vojny. Ocitli sme sa na

Vytvorené: 2020-11-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1485 1472

PETÍCIA PROTI PRAVIDLÁM NA PREBERANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta v zmysle petičného práva nesúhlasíme s preberaním verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Galanta v lokalite Mládežnícka štvrť a v ostatných novovznikajúcich lokalitách mesta Galanta, ktoré je podmienené vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 65 % domov z celkového počtu stavebných pozemkov v lokalite BV v zmysle Pravidiel na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len ,,stavba“) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitác

Vytvorené: 2020-11-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 273 273

Petícia obyvateľov Stupavy za vybudovanie nového obchvatu Stupavy

Petícia obyvateľov mesta Stupavy za vybudovanie nového obchvatu mesta Stupavy „Hviezdoslavova – Devínska cesta – Železničná“ a za zmenu definície Min. indexu zelených plôch   Žiadame primátora mesta Stupavy a mestské zastupiteľstvo mesta Stupavy, aby v súlade s územným plánom mesta Stupavy sa v čo najkratšom možnom čase vybudovali nový obchvat mesta Stupavy „Hviezdoslavova – Devínska cesta – Železničná“ a to konkrétne: 1.        Aby mesto Stupava v čo najkratšej dobe zadalo vypracovať projektovú

Vytvorené: 2020-11-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 19 19

* NEVERIME IGOROVI.

            Týmto žiadame všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby hlasovali za vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi predsedovi vlády SR na najbližšej mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR. Táto vláda už nemá dôveru občanov SR. Dôvody na odvolanie sú každému veľmi známe.  

Vytvorené: 2020-10-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 51 49

Pokoj pre Náhorný Karabach

Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, poslancom SR v Európskom parlamente pre Európsky parlament: My občania SR, členského štátu EÚ, sledujeme so zármutkom a nesúhlasom humanitárnu hrôzu, kedy počas azerbajdžansko - arménskeho konfliktu a zároveň pandémie Covid-19 je bezbranné civilné obyvateľstvo Náhorného Karabachu a dotknutých regiónov, predovšetkým ženy, deti, starí a nevládni ľudia, zámerne ostreľované, zabíjané, terorizované a vyháňané výbuchmi bômb, ktoré dopadajú na ich mestá a d

Vytvorené: 2020-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 114 113

Petícia  za zachovanie oddychovej zóny  a za vybudovanie parkovej zelene s lavičkami v Komárne

Prosíme občanov, aby petíciu podpísali, nakoľko zeleň na mestských sídliskách má pozitívny vplyv na naše fyzické a duševné zdravie a je ich čoraz menej. (po podpísaní petície nezabudnite klinkúť na potvrdzujúci mail vo Vašej e-mailovej schránke). Petícia je zameraná proti snahe mesta zlikvidovať oddychovú zónu v meste Komárno, medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho a tam vybudovať obytné domy aj proti vôle občanov danej lokality. Majitelia nehnuteľností v danej lokalite nemali možnosť sa

Vytvorené: 2020-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 213 211

Petícia za odstúpenie Igora Matoviča predsedu vlády SR

Žiadam o demisiu predsedu vlády Igora Matoviča pre zavádzanie praktík totalitarizmu a klamstvá voči obyvateľom

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 127 122

Petícia za zakázanie Češkov

Zakázať treba tento národ lebo sa to nedá počúvať  p o d p í š t e

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 8

Úprava terénu na Latorickej ul. v Bratislave - ZASTAVENIE výstavby pumptrackovej dráhy

My, dolu podpísaní občania, a najmá obyvatelia Latorickej ulice žiadame, aby sa IHNEĎ zastavila výstavba plánovanej pumptrackovej dráhy. Pred  jej výstavbou na Latorickej ulici v Bratislave žiadame, aby sa vopred viedla komunikácia s dotknutými obyvateľmi  priľahlej oblasti v dôsledku výrazneho zhoršenia kvality života. Dôvody, ktoré nás vedú k tejto požiadavke, sú nasledovné: - premena sa nezakladá na uzemnom pláne Podunajských Biskupic o ktorých paradoxne nerozhoduje Stavebný úrad Podunajské B

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 85 84