Petícia za zachovanie súčasného stavu, alebo za opätovné vypracov

Kontaktujte autora petície

Petícia

2012-12-31 21:16:09

Petícia za zachovanie súčasného stavu, alebo za opätovné vypracovanie návrhu novely zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti, so zapracovaním pripomienok dotknutých právnych subjektov a zdravotne postihnutých občanov

Petícia bola ukončená.


Mgr. Zdenko ŠmondrkZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.