Petícia za zachovanie súčasného stavu, alebo za opätovné vypracov

My, podpísaní občania, podporujeme myšlienku zachovania súčasného stavu, alebo opätovné vypracovanie návrhu novely zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších doplnení a predpisov so zapracovaním pripomienok dotknutých právnych subjektov a zdravotne postihnutých občanov.

Žiadame predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky, aby vytvorili podmienky pre zachovanie chránených dielní a pracovísk v Slovenskej republike stiahnutím, alebo opätovným vypracovaním návrhu novely zákona č.5/2004 so zapracovaním pripomienok dotknutých právnych subjektov a zdravotne postihnutých občanov.

Sme presvedčení o tom, že návrh zákona je pre chránené dielne a pracoviská na Slovensku likvidačný, povedie k zvýšeniu nezamestnanosti zdravotne postihnutých občanov, ktorí skončia v sociálnej sieti, a tým dôjde k zníženiu príjmu štátu na daniach a odvodoch a k zvýšeniu výdavkov štátu na sociálnych dávkach pre zdravotne postihnutých občanov s nízkymi dôchodkami a nízkymi príjmami.


Mgr. Zdenko Šmondrk    Kontaktujte autora petície