Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

Kontaktujte autora petície

Šialená daň pre kryptomeny na Slovensku je minulosťou!

2023-07-03 16:57:19

M. Fecko

MÉDIA

2021-08-24 15:10:12

Kontaktujte média (televízie, noviny, krypto weby a všetky ostatne web stránky) čím viac im budeme písať tým lepšie pre nás.

Ďakujem. 


Marek

Časté otázky

2021-08-23 17:47:17

OTÁZKA: Je potrebné, aby sa na petičných hárkoch uvádzala celá adresa pobytu vrátane ulice? Budú akceptované podpisy na hárkoch, kde ulica nie je uvedená?
ODPOVEĎ: V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve petícia musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis jednotlivcov, ktorí petíciu podporili. V zmysle zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR a jeho ustanovení § 2 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2 sa adresou pobytu nerozumie len mesto, ale aj ulica a súpisné číslo. Ak ide o právnickú osobu, je nutné uviesť názov a sídlo a osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. Preto akonáhle Vám povinné údaje budú chýbať (napr. adresa trvalého pobytu) orgán verejnej moci nemusí brať takéhoto podporovateľa do úvahy.

OTÁZKA: Prečo na stránke peticie.com nie je uvedená kolónka pre úplnú adresu pobytu podporovateľa?
ODPOVEĎ: Chceli by sme Vás upozorniť na problematickosť portálu petície.com na účely zbierania podpisov pod petície v podmienkach SR. Aj keď je tento portál pomerne často využívaný, jeho nevýhodou je, že na to, aby tam podporená elektronická petícia spĺňala uvedené požiadavky petičného zákona, je potrebné vykonať niekoľko krokov navyše. V praxi sme sa už stretli s prípadom, že príslušný štátny orgán odmietol uznať zozbierané podpisy z portálu www.peticie.com z dôvodu, že nespĺňali zákonné požiadavky (neobsahovali všetky potrebné údaje).
Spustenie petície na tejto webovej stránke je v zásade jednoduché a začína sa v kolónke „Začať petíciu“, kde autor petície musí zadať viacero údajov a nastaviť si náležitosti petície.
Okrem svojho prihlásenia musí autor petície uviesť názov a text petície a tiež je daná možnosť stránky nastaviť si údaje, ktoré by mali podporovatelia petície pri jej podpise uvádzať. Toto je práve problematická časť, kde si autori petície musia dať obzvlášť pozor, aby podporovateľ petície uviedol všetky údaje, ktoré vyžaduje petičný zákon.
V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu.
Na stránke www.peticie.com však nie sú všetky tieto údaje automaticky súčasťou podpisového formulára, ktorý sa zobrazí podporovateľom petície. Prednastavený podpisový formulár vyžaduje len meno, priezvisko, mesto a e-mailovú adresu. Chýba však možnosť zadať adresu trvalého pobytu podporovateľa, čo je jeden z povinných údajov v zmysle petičného zákona. Tento chýbajúci údaj spôsobuje neplatnosť podpisu podporovateľa petície, ak nedôjde k jeho doplneniu iným spôsobom. Je preto potrebné, aby v časti „Ľudia, ktorí podpisujú petíciu, musia zadať aspoň svoje meno, bydlisko a e-mailovú adresu. Môžete tiež vyžadovať dodatočné informácie. [Pridať ďalšie polia]“ autor petície nastavil, aké všetky údaje má podporovateľ petície uviesť. Tu je potrebné si vytvoriť vlastný požadovaný údaj s názvom „adresa pobytu“, keďže takúto možnosť portál automaticky neponúka. Je možné si nastaviť aj viditeľnosť tohto údaju, tak aby nebol zverejnený, ale bol viditeľný len pre autora petície.
Autori elektronických petícií, zostavovaných na www.peticie.com , by sa tak mali riadiť uvedenými inštrukciami, aby mali istotu, že podporovatelia ich petície budú môcť uviesť všetky požadované údaje alebo používať iné existujúce portáli určené na tvorbu elektronických petícii a zber podporovateľov elektronickou formou.


Marek

Doplnenie celej adresy

2021-08-22 17:56:27

POZOR!

PRI PODPISE ELEKTRONICKEJ PETÍCIE UVEĎTE NIELEN MESTO, ALE CELÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU!

INAK JE PODPIS NEPLATNÝ!

 Podpisy môžete editovať! Do kolónky City/MESTO dopíšte celu adresu!


Marek

200

2021-08-21 09:45:40

Ďakujem Vám za 200 podpisov.

Už o našej petícii píšu na FonTech.sk

 


Marek

Zdieľaj ďalej

2021-08-20 08:56:43

Prosím Vás, priatelia zdieľajte tu to petíciu pomocou sociálnych médií (e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn)
Ďakujem.


MarekZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.