Vráťte nám šport - chceme trénovať a súťažiť!

Kontaktujte autora petície

Prekladáme prvé požiadavky - vráťte nám šport!

2021-03-27 12:30:21

addtext_com_MTcyNTE0MzU2Njg.jpg

PREDKLADÁME PRVÉ POŽIADAVKY - VRÁŤTE NÁM ŠPORT!

Našu iniciatívu Za návrat športu dnes zastupuje vyše 10 500 ľudí, ktorí podpísali túto petíciu. Pridáva sa k nám cez 15-tisíc členov športových zväzov, združení, klubov a organizácií.

Podrobnejší prehľad, stále aktuálny obsah plný noviniek o našej iniciatíve, ktorej cieľom je návrat na športoviská sa dozviete na našej stránke:

https://m.facebook.com/zanavratsportu

Štátne kompetentné autority žiadame o riešenie športovej problematiky spolu s množstvom športovcov a športových osobností a to rôznymi formami. Žiadame, aby sa s plnou vážnosťou a neodkladne začali zaoberať situáciou v športe, ktorá vznikla na základe prijatých, často zmätočných opatrení.

Preto vážené štátne autority vás aj touto cestou vyzývame k dialógu, ktorý veríme, bude viesť k skorému návratu športovcov na športoviská za jasne daných, jednoduchých a splniteľných podmienok.

V oblasti návratu športu požadujeme:

1. Aby Covid automat pre šport nevychádzal z kritérií celonárodného Covid automatu. Je nezmysel, ak jeden okres na severe Slovenska spôsobí, že nebude možné športovať nikde.

2. Aby sa šport detí a mládeže (tréningový proces) neriadil Covid automatom pre šport, ale pravidlom: Kde sa môže chodiť do školy, tam sa môže aj športovať. Samozrejme za jasne špecifikovaných a jednoduchých pravidiel.

3. Aby sa kritéria v Covid automate pre všetky športy upravili a zjemnili, nakoľko ide jarné obdobie a aj odborníci na Covid-19 tvrdia, že vitamín D je v prevencii pred ochorením na Covid-19 jedným z najdôležitejších. A získava sa pohybom na slnku.

4. Upraviť stupne rizikovosti (znížiť ich počet), nakoľko je ich veľa a často nedávajú logiku. Ako príklad uvádzame silové športy. Vzpieranie, kulturistika a fitnes sú nízkorizikové, ale posilňovne, kde majú trénovať sú v podstate až do II. stupňa varovania zavreté, vzhľadom na uvedené podmienky pre fungovanie. Tiež nemá logiku, aby malý futbal bol v kategórii nízke riziko a veľký futbal stredné riziko. Načo je v Covid automate skupina Vysoké riziko II, keď v skupine Vysoké riziko I je rovnako skupina kontaktných športov. A dokonca, tanečný šport, ktorý je kontaktný sa nachádza v strednom riziku. Takýchto anomálií je viac...

5. Zmeniť podmienku 5+1 minimálne na 6+1, nakoľko v kolektívnom športe sa v podstate v nepárnom počte nedá trénovať.

6. Pri športoch s nízkym rizikom exteriér od II. stupňa varovania upraviť (znížiť) metre štvorcové na osobu, nakoľko vonku je prenos minimálny v porovnaní s obchodmi, kde sú pravidlá podstate jemnejšie.

7. Pri stupni ostražitosť zrušiť pravidlo o metroch štvorcových.

8. Zamyslieť sa nad jednoduchou a jasnou podporou plaveckých bazénov, aby sme umožnili trénerom učiť deti plávať. Treba si uvedomiť, že podľa dostupných štatistík je po dopravných nehodách utopenie hneď druhou príčinou úmrtia detí. A my dnes v podstate vychovávame už druhú generáciu detí neplavcov.

Ďakujeme za pochopenie

Petičný výbor: Michael Mikloško predseda a členovia Robert Šunik, Zdenko Kamas, Igor Závodný.


Michael Mikloško, Za šport v meste PrešovZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...