Vráťte nám šport - chceme trénovať a súťažiť!

IMG_20210221_174705.jpg

Vážená vláda SR, hlavný hygienik, konzílium odborníkov, pandemická komisia, minister školstva, štátny tajomník pre šport a splnomocnenec Vlády SR pre mládež a šport.

Požadujeme čo najskoršie prijatie jasného plánu, podľa ktorého bude presne stanovené, kedy a na základe akých opatrení sa budeme môcť vrátiť ku tréningom a súťaženiu.

Zatiaľ čo na Slovensku je amatérsky šport pre pandémiu koronavírusu v hlbokom spánku, sú krajiny, kde funguje normálne. Síce bez divákov, ale po ihriskách u našich susedov v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a Ukrajine behajú deti a dospelí a pripravujú sa na štart jarnej sezóny. Najbližšie týždne plánujú začať s tréningovou činnosťou aj v Česku. Športovanie by malo byť považované za jednu z kľúčových priorít v tejto dobe.

Pravidelná fyzická aktivita má dlhodobý prínos pre zdravie. Vyspelé krajiny zatvárajú školy a šport na poslednom mieste a otvárajú na prvom. Odmalička budujeme v našich deťoch lásku ku športu, teraz ju kvôli zákazom môžu stratiť. Imunitu nezískajú sedením doma. Pohyb je všeobecne najlepšou zdravotnou prevenciou. Nemôžeme ako spoločnosť dopustiť, aby bola najmladšej generácii v horizonte niekoľkých mesiacov odobraná možnosť aktívneho kolektívneho pohybu.

Máme za to, že za dodržania jasných a zrozumiteľných nariadení dokážeme minimalizovať riziká spojené s prenosom nákazy. Na svojich športoviskách urobíme všetko pre bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Všetci chápeme náročnosť situácie, ktorou ako spoločnosť prechádzame. Ale je dôležité prijímať rozumné opatrenia, ktoré podporia zdravie každého z nás.

Veríme, že vypočujete hlas detí, rodičov, dospelých športovcov, funkcionárov a predsedov zväzov a riešenie prijmete čo najskôr.

Ďakujeme za pochopenie

Viac v skupine na FB - Priaznivci amatérskeho a mládežníckeho športu

https://www.facebook.com/groups/priaznivciamaterskehomladeznickehosportu/?ref=share

 

 


Michael Mikloško, Za šport v meste Prešov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michael Mikloško, Za šport v meste Prešov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...