Petícia za zotrvanie Miroslava Fikara vo funkcii rektora STU - Výzva členom Akademického senátu STU

Kontaktujte autora petície

Výsledky našej iniciatívy

2020-10-26 19:44:46

Vážené signatárky, vážení signatári,

Naša iniciatíva je úspešná už len preto, že vznikla. Preto, že hlas volajúci po diskusii, transparentnosti, slušnosti, a rovnosti šancí musí v našej spoločnosti zaznievať častejšie. My sme náš hlas nechal zaznieť a bolo ho počuť až na rokovaní Akademického senátu STU.

Senát sa síce s našim stanoviskom väčšinovo nestotožnil, ale to nášmu hlasu neuberá na vážnosti ani na dôležitosti. Opäť Vám s hlbokou úctou ďakujem za podporu petície.

Petíciu ako takú som sa rozhodol nechať nateraz otvorenú. Môže slúžiť ako platforma na tlmočenie podpory rektorovi Fikarovi aj po jeho odvolaní.

S úctou,


Radoslav Paulen, FCHPT STU, radoslav.paulen@stuba.sk

Priebežné výsledky petície komunikované v Akademickom senáte STU

2020-10-26 07:00:51

Vážené signatárky, vážení signatári,

Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu podporu petície a za Váš záujem o dianie na STU. Jasne a slušne sme sa vyslovili za neodvolanie rektora STU a za riešenie kritickej situácie diskusiou.

Priebežné výsledky petície boli komunikované predsedovi Akademického senátu STU, ktorý ich vzal na vedomie. Takisto boli o priebežných výsledkoch petície informovaní členovia AS STU za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie (moja materská fakulta), ktorí prisľúbili komunikovanie našej výzvy na zasadnutí AS STU.

Verme, že naša spoločná snaha vyústi v zlepšenie súčasnej situácie.

Ďakujem opäť za Vašu podporu. Veľmi si Váš postoj vážim.


Radoslav Paulen, FCHPT STU, radoslav.paulen@stuba.skZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...