Petícia proti plošnému testovaniu a povinnosti očkovania proti COVID 19, za dobrovoľnosť pri medicínskych zákrokoch a ochranu ľudských práv aj do budúcnosti.

Kontaktujte autora petície

GENOCíDA PROTI OBčANOM SR

2021-02-22 10:34:10

Vážení spoluobčania,

napriek tom, že tu je falošná pandémia a genocída idú ďalej po občanoch SR,
už padli za obeť lekári, zdravotnícki personál, učitelia, rodičia, deti a teraz sú na rade predavači!! NEDOVOĽTE TO PROSÍM!!!
Vypočujte si prosím toto video : zdieľajte rýchlo, vymazávajú to!
Pre právnu pomoc vypočujte si ďaľšie video pod týmto!!
 
https://slobodnyvysielac.sk/.../vzdelavanie-pre.../ zapnite si DNES 22.2. prosím živé vysielanie od 15.30, na tému zdravotné komplikácie po testovaní, očkovaní, právna pomoc, práca ľudových snemov, viac info na asistentkamieru@protonmail.com

Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Otvorený list vláde SR

2021-02-08 21:53:12

Vážený pán premiér Mgr. Igor Matovič, vážení členovia vlády Slovenskej republikyIng. Richard Sulík, Mgr. art. Veronika Remišová, Mgr. Štefan Holý, Ing. Roman Mikulec, Ing. Eduard Heger, PhDr. Jaroslav Naď, PhD., MUDr. Marek Krajčí, Mgr. Natália Milanová, Ján Budaj, Ing. Ján Mičovský, CSc., Ing. Andrej Doležal,Bc. Milan Krajniak, Mgr. Branislav Gröhling, Ing. Ivan Korčok,Mgr. Mária Kolíková! 

My, občania Slovenskej republiky, vedomí si svojich práv, rovní pred zákonom i Bohom, s vami i medzi sebou, slobodne vyjadrujeme svoj postoj rešpektujúc právne zásady i princípy, ktoré stále stoja v Ústave Slovenskej republiky, platné zákony a normy, ako i Vyšší Princíp, ktorý odnepamäti stojí nad všetkými právnymi zákonmi a zákonmi morálky tvoriac alfu a omegu nášho bytia a našej opory v časoch najťažších. My, dolu podpísaní, vedomí si závažnosti spoločenskej situácie a okolností vytvárajúcich náš každodenný život, vyjadrujeme svoju pochybnosť a hlboké znepokojenie nad vývojom stavu spoločnosti a smerovania, ktoré naša krajina nabrala. Je nad slnko jasné, že kvalita života v našej vlasti dramaticky klesá. Jej vývoj poukazuje na chladnokrvné kalkuly sociálneho inžinierstva. Umožnili ste, aby svetové udalosti vplývajúce na našu spoločnosť sa prejavili v našich pomeroch veľmi negatívne. Opatrenia, často kolidujúce s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s Ústavou Slovenskej republiky, morálnymi princípmi a zdravým rozumom, vytvárajú napätie, výsledkom čoho je ich destabilizujúci a deštruktívny dopad na život jednotlivca, rodiny, spoločnosti, ekonomiky a medzinárodných vzťahov. My, dolu podpísaní hrdí občania Slovenskej republiky, priamo poukazujeme, pripomíname a zdôrazňujeme, že zodpovednosť za tento neblahý stav našej republiky nesiete predovšetkým vy. My, zodpovední a vedomí si našej zodpovednosti, spolu s ostatnými spoluobčanmi nesúcimi na svojich pleciach jarmo vašich rozhodnutí, vedomí si svojich práv a povinností pred zákonom i Bohom, nemôžeme ľahostajne mlčať a akceptovať váš „demokratizačný“ postup, v ktorom opačný názor zosmiešňujete a v mene vami vykladanej demokracie nastoľujete diktatúru, akú Slovensko ešte nikdy vo svojej histórii nezažilo. My, zdravým rozumom obdarení, vidíme, že ohýbanie práva je spôsob, ktorým omotávate občana nepreniknuteľnou pavučinou predpisov, vyhlášok a nariadení a neštítite sa pri tom zmeniť záväzné normy, predpisy a zákony neopodstatneným skráteným legislatívnym konaním v NR. Naivne sa domnievate, že svojou takzvanou väčšinou v parlamente môžete meniť aj smer točenia zemegule, neprezieravo pri tom zneužívajúc bezradnosť a submisívnosť svojich poslancov. Váš mandát stojí na vratkej kryhe pôvodu víťazstva naozaj obyčajných ľudí v parlamentných voľbách a je bezočivou ukážkou arogantnosti a zneužitia slovenskej povahy, túžiacej pri každých voľbách po zmene. Váš mandát nesie neblahé znaky parazitovania a uchvátenia Slovenska cudzou mocou. Ujali ste sa svojich rolí ako príliš ambiciózni herci. Výsledkom sú zbúrané kulisy, improvizácia bez pravidiel, neprehliadnuteľný krik despotického režiséra v pozadí a vaša bezradnosť. Stále zreteľnejšie z vás vyžaruje pocit, o ktorom už aj vrabce čvirikajú: „My už jednoducho nemôžeme cúvnuť. Dali sme sľub. (Vy viete komu.) Sme nepostihnuteľní, sme pod ochranou. (Vy viete čiou.)“ My, spravodliví a nezmieriteľní s klamstvom, podvodom a lžou, však vieme, že pred zodpovednosťou sa utiecť nedá. Môžete sa hrať s presúvaním kľúčových figúrok prokuratúry a súdnictva, môžete čarovať a lobovať v rôznych oblastiach ekonomiky, podnikať a hutníčiť v zdravotníctve, tupírovať a „onlajnovať“ školstvo... Môžete sa tváriť, že trafika na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka či ministerstve životného prostredia je nezaujímavá maličkosť, pretože s pôdou sú predsa „iné“ plány a les rastie sám od seba, preto ho treba rúbať... Vidiek je pre vás okrem volebného obdobia nezaujímavý. Kultúra je pre vás zopár kričiacich hercov vo vašej Mekke, a keď nemáte dosť, vymyslíte si ďalšie ministerstvo. Ste majstri. Podobáte sa na svojho tútora a vodcu. Podobáte sa na postavy z desivého hororu, na tmavé fľaky na stene, ktoré sa nedajú premaľovať. A je tu ešte ministerstvo obrany (obrany voči občanom) a ministerstvo s heslom: Pomáhať a chrániť. Nevieme však, ako je to teraz myslené. Kedysi sme vedeli... Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky. Ste tí, ktorí, podľa vašich slov, vstúpia do dejín.Máte pravdu. Vstúpite. My, ľudia neľahostajní k sebe a svojim blížnym, vieme, že právnymi prostriedkami nemožno bojovať proti bezpráviu. My, vojaci, poddôstojníci, práporčíci a dôstojníci v zálohe, sme neprisahali NATO, ale našej vlasti! My, spravodliví, majúc na pamäti slávnu históriu našej krajiny, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, pripomíname vám, nezrelej vláde, že sociálny experiment sa skončil. Okrem skladania účtov pred cudzinou ich budete skladať aj u nás doma. Je to tiež súčasťou dejín. A preto vás, ako priamych a zodpovedných vyzývame na okamžité zrušenie všetkých reštrikcií a nariadení, ktoré ste vydali od prvého dňa vášho pokusu o vládnutie. Krajinu ste priviedli na pokraj bankrotu, rodiny na pokraj zúfalstva, školstvo do doby kamennej, obmedzením fungovania nemocníc ste mnohých vystavili riziku úmrtia a svojimi chybnými opatreniami a rozhodnutiami ste spôsobili a naďalej spôsobujete dotknutým ľuďom smrť. Vyzývame vás, aby ste okamžite vrátili situáciu na Slovensku po stránke spoločenskej, legislatívnej a ústavnoprávnej do stavu pred vaším nástupom. Vyzývame vás, aby ste po tomto malom reparáte odstúpili.                       Berte na vedomie, že už nie sme ochotní nechať sa poučovať vašimi pochybnými odborníkmi, ktorí svojimi výrokmi popierajú základné znalosti biológie, medicíny, matematiky a logiky. Odmietate varovné hlasy skutočných odborníkov. Pýtame sa: V mene čích záujmov obetujete náš národ? Záujmy farmakologických koncernov a  nadnárodných spoločností sú pre vás viac ako vaša prísaha vlasti? Je služba vašim pánom tým, čo má poznačiť vaše životy naveky? Už nestrpíme šikanovanie vašou šialenou, slepou hyperaktivitou a nepodarenou kreativitou, bezohľadným zločinným terorom, ktorými spôsobujete škody a straty na našom hospodárstve, zdraví a našich životoch, aké od novembra 1989 nemajú obdobu. S pomocou zradných a verejnoprávnych médií, ktoré si občan povinne platí, ste vytvorili dennodenné dávkovanie strachu a psychoteroru. Rovnako však vieme, že tento model ste nevymysleli vy... Vy ho ale denne živíte a stupňujete. Strach je viditeľný na vašich nekompetentných rozhodnutiach. Váš strach je dôsledkom neznalosti, malosti, obmedzeného poznania, hlúposti a emocionálnej nezrelosti. Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, naliehavo vás vyzývame a žiadame plošne zabezpečiť obyvateľstvu overenú účinnú liečbu v mnohých štátoch schválenými lekárskymi postupmi a medikamentmi ako ivermektín, isoprinosine, C + D3 + zinok, CLO2..., ako aj objektívne o tom informovať v médiách, a to bezodkladne. Odmietame robiť pokusných králikov v rámci vám, ktovie odkiaľ a kým nariadeného prieskumu, podliehajúc neustálemu kolotoču povinného testovania ako projektu sociálneho inžinierstva bez dodržania zákonných ustanovení o zákrokoch podobného typu, vrátane informovaného súhlasu, ako aj skúšobnému overovaniu (klinickému testu) nebezpečnej vakcíny od farmakologických firiem Pfizer, Moderna a ďalších v našej krajine v sprievode mediálnej masáže o jej potrebnosti, spolu s televíznymi inscenáciami „O očkovaní prominenta“ a predajných sloganov typu „Očkovaním k slobode“. Vedzte, že neustále plošné testovania, vakcinácia a lockdowny budú situáciu len zhoršovať, počty nakazených a mŕtvych rásť a vyburcovaná nenávisť voči vám hrozí zopakovaním dávnych dramatických historických udalostí... Nesiete plnú trestno-právnu zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky! Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.Žarty skončili.Karty sú rozdané.Hra je pred koncom.Situácia je nanajvýš kritická. Týmto otvoreným listom a výzvou vás my, ako uvedomelí občania Slovenskej republiky, vyzývame, aby ste sa spamätali.My, občania SR, sme vám dali mandát.Nám, občanom SR, ste zaviazaní a zodpovedáte sa!My, občania SR, máme právo plnohodnotne žiť podľa našich predstáv, v súlade s morálkou. Neboli sme a nie sme vašimi rukojemníkmi. Vaše sny o NWO sú pre nás snom chorých, ale to ste počuli na svoju adresu už mnohokrát. Pravda zvíťazí!Mor ho!Toto je naša vôľa! 

Za všetkých občanov Slovenska, ktorí milujú svoju vlasť: 

Ing. Oskár Cvengrosch – technik a spisovateľIng.

Peter Kohút, CSc. - vedec a publicistaMgr.

Vlado Bálint – spisovateľ, dramatik a hudobný skladateľ

Dagmar Weissabelová, aktivistka

Podpísať môžete mailom na  info.longinus@protonmail.com


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

občianska peticia a pomoc! súrne a diskrétne!

2021-02-08 17:15:40
Milí spoluobčania,

venujte prosím pozornosť nasledovným dôležitým odkazom a občianskej petícii za referendum, ktorú vám vieme poslať mailom:

 

Ukončime nezmyselné opatrenia vlády......

 

Pridajte sa ku OBČIANSKEMU REFERENDU!!

Hárok vieme poslať mailom, bude treba si ho vytlačiť,

poctivo vypísať všetky kolonky, inak bude hárok neplatný a pokiaľ možno celý podpísaný ho pošlite prosím nezložený v A4 obálke na moju adresu: Dagmar Weissabelová, Bošániho 17,  84101 Bratislava čím skôr, do konca februára, ide o VŠETKO!!

Nebudeme predsa podporovať politické referendum, aby sa po chrbte občanov znova vyšplhali tam kde sú dnes!!!

Petíciu dávajte iba spoľahlivým ľuďom a nezverejňujte prosím na internete, FB....atď.

Na chrbát prvej strany vytlačte prosím druhú stranu s referendovými otázkami.

V prípade otázok píšte prosím!

Ďakujeme za pomoc a pochopenie !

 

 


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

dôležitý oznam

2020-12-19 17:37:48

Andrej Janco

 

Slovenská lekárska únia špecialistov, Cottbuská 13, 04023 Košice, MUDr. Andrej Janco, prezident

e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com, mobil: 0904 859 130, 0903 961 333, tel.: 055/6 426 069, 055/6 432 432

 

Vážený pán

MUDr. Marek Krajčí, minister zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2      8 3 7 5 2    B r a t i s l a v a 3

 

V Košiciach, 18.12.2020

 

Vážený pán minister,

Vzhľadom na to, že sme sa z médií dozvedeli o schválení Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID 19 a s očkovaním sa má údajne začať v januári, obraciame sa na Vás otvoreným listom so žiadosťou o sprístupnenie nasledujúcich informácii týkajúcich sa očkovania proti COVID-19:

1. Koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku?

2. Kedy bude odborná verejnosť oboznámená s príbalovými letákmi a odbornými carentovanými článkami o očkovacích látkach, na ktoré ste prihliadali pri nákupe a rozhodnutí očkovať?

3. Podľa Vášho vyjadrenia musí byť každý pred dobrovoľným očkovaním vyšetrený na SARS CoV-2 protilátky v triedach IgG a IgM? Ak uvedené protilátky budú pozitívne, môže sa pacient dať dobrovoľne očkovať skôr ako o 90 dní? Ako zabezpečíte dodržanie tohto intervalu?

4. Akým kľúčom budú rozdeľované rôzne druhy očkovacích látok po Slovensku?

5. Kto je zodpovedný a kto bude znášať odškodné za trvalé následky vyplývajúce z poškodenia zdravia po očkovaní a za smrť po očkovaní? Zmluvy farmaceutických firiem so štátmi údajne obsahujú ustanovenia, ktoré ich zbavujú zodpovednosti za nežiadúce účinky po podaní vakcín.

6. Ako bude zabezpečené vyšetrenie pacienta pred podaním vakcíny a jeho poučenie s informovaným súhlasom?

7. Ako bude kontrolované dodržiavanie chladového reťazca pri transporte a skladovaní očkovacej látky? Ako bude zabezpečené meranie teploty v chladničke, záznamy príjmu na ambulanciu zdravotníckeho zariadenia a času použitia očkovacích látok?

8. Kedy a ako bude zabezpečené vyškolenie očkovacích teamov v resuscitácii?

9. Ako dlho po podaní vakcíny a kým má byť pacient sledovaný? Ako bude zabezpečená doprava pacienta domov, pretože sú dostupné údaje, že niektorí pacienti po podaní vakcíny majú aj niekoľko dní prejavy zmätenosti.

10. Na európskom informačnom portáli o vakcinácii proti SARS CoV-2 sú údaje o benefitoch vakcín a o zabezpečení dôkladného monitoringu a hlásení nežiadúcich účinkov po podaní, ale žiadne poučenie, na čo treba zdravotníkov i pacientov pripraviť. Nie sú uvedené žiadne nežiadúce účinky, ani kontraindikácie očkovania. Na rozdiel od Európskej informačnej stránky na stránke americkej FDA sú uvedené početné nežiadúce účinky na nervový systém. Aké kontraindikácie očkovania uvádza výrobca vakcíny? Všeobecne platí, že u očkovania proti vírusovým ochoreniam sú kontraindikáciou určité poruchy imunitného systému ( vrodené poruchy, podávanie chemotherapie, liečba kortikoidmi, stav po transplantácii kostnej drene,...). Žiadame, aby bola odborná i laická verejnosť dôkladne informovaná , poučená a vyškolená. Odmietame sa uspokojiť s oznámením o dôslednom zbieraní informácií o nežiadúcich účinkoch, ktoré budeme pozorovať na sebe a mohli by znamenať trvalé poškodenie zdravia, prípadne smrť. Jednoduché vyhlásenie o bezpečnosti vakcíny bez dôkazov nepovažujeme za postačujúce. Nie sú nám útechou ani vyhlásenia diskutérov z radov odborníkov, že ak budeme mať právnika, ktorý preukáže súvislosť poškodenia zdravia s podaním vakcíny, môžeme dostať bližšie nedefinované odškodné. Ako zabezpečíte, ak pacient dá očkovanie do súvislosti so vznikom komplikácií, ktoré u neho nastanú s odstupom času, že bude jeho tvrdenie oficiálne akceptované a dostane odškodné?

11. Ako majú postupovať pacienti s nežiadúcimi reakciami po očkovaní? Na koho sa majú obrátiť? Mal by to byť ten lekár, ktorý očkovanie vykonal alebo lekár, ktorý pacienta pred očkovaním vyšetril a podanie vakcíny odporučil?

12. Sú v príbalových letákoch uvedené všetky zložky (aj v nano množstvách), ktoré sú obsiahnuté v očkovacích látkach? Kedy budú o zložení vakcín informovaní lekári, ktorí by mali pacienta pred podaním vakcíny vyšetriť? V médiách odzneli informácie, že po aplikácii očkovacej látky spoločnosti Pfizer/BioNTech sa vyskytli vážne alergické reakcie - anafylaktický šok. Odôvodnenie, že to boli zdravotníci, u ktorých sa obvykle komplikácie vyskytnú nepostačuje, najmä, keď v prvej vlne by mali byť očkovaní zdravotníci. Dovoľujeme si predpokladať, že zdravotníci sú práve tou skupinou, u ktorej možno tvrdiť, že sa s vírusom stretli . Viacerí z nich prekonali COVID-19 s ťažším priebehom, ale mnohí mali pravdepodobne bezpríznakový priebeh. Podanie vakcíny by u nich mohlo spustiť nežiadúce reakcie. Je známe, že negativita špecifických protilátok neznamená, že pamäťové bunky imunitného systému nespustia špecifickú protilátkovú odpoveď po kontakte s vírusom. Tak je tomu napríklad u vírusu hepatitídy B. Medzi odbornou i laickou verejnosťou panuje obava, že ak všetci zdravotníci budú zaočkovaní a objavia sa u nich závažné nežiadúce účinky, na Slovensku nebude mať kto ošetrovať a liečiť. Ste pripravení aj na takúto situáciu?

Na záver ešte 2 otázky k testovaniu:

1. Kto je odborným garantom testovacích miest?

2. Prečo nie je triedenie testovaných na príznakových a bezpríznakových, prípadne kontrola telesnej teploty testovaného pri príchode a oddelené vykonávanie testov v záujme skutočne prispieť k zamedzeniu rozšírenia nákazy?

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ

MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP

MUDr. Miroslav Šnapko v. r.

MUDr. Igor Hurta v. r.

..................................................................................................................................................

za Slovenskú lekársku úniu špecialistov

Na vedomie:

Igor Matovič, predseda vlády , premier@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Bitó Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR, jana.ciganikova@nrsr.sk


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Nežná korona revolúcia 17.11. inštrukcie

2020-11-14 15:56:22

Vážení spoluobčania,

 

venujte prosím pozornosť týmto informáciám ohľadne 17.11.2020 !

Opakované vyhlásenie vlády o 90 dňovom núdzovom stave

je NEÚSTAVNÉ a v rozpore s CHARTOU OSN, dohovorom o ľudských právach v Štrasburgu, preto

 

VYHLASUJEME občianskú neposlušnosť a prejavíme ju vo forme OBČIANSKYCH PROTESTOV a POCHODOV SLOBODY

v celej SR v utorok dňa 17.11. od 12.00 do 18.00 hodiny

v Bratislave na nám.SNP od 12.00 podpisovanie hromadnej žaloby,

zapaľovanie sviečok pri pamätníku Kuciaka, od 16.00 na Hodžovom nám. pri Prez.paláci, v Košiciach od 15.00 pri Dolnom vale, info asistentkamieru@protonmail.com

 podľa Ústavy SR druhej hlavy, 3. oddielu čl. 32 máme právo

POSTAVIŤ SA NA ODPOR proti každému , kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd

uvedených v tejto ústave

 

a na základe 3.oddielu čl.29 ods.1 využijeme svoje právo slobodne sa združovať, pretože bola porušená celá rada našich

ústavných práv a slobôd

vrátane výkonu práv podľa 3.oddielu čl.29 ods.3 .

 Týmto vyzývame aj bezpečnostné zložky, verejných ochrancov práv, aby dodržiavali Ústavu SR,

aby na základe 8.hlavy 2. oddielu čl.151 a vystupovali ako nezávislý orgán SR ako im ústava predpisuje

chrániť základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. Ich nečinnosť je v rozpore s právnym poriadkom.

V zmysle tohoto článku ich vyzývame ku SÚČINNOSTI.

 Takisto vyzývame všetkých zástupcov médií, aby sa nepodieľali na týchto protiústavných krokoch, ale aby sa postavili

za nás občanov SR, pridali sa a nerozdeľovali ďalej spoločnosť, ale pomáhali zverejňovaním PRAVDY a krokov,

ktoré potrebujeme všetci spolu uskutočniť!

 Vyzývame všetkých občanov SR, ktorí sa mienia 17.11. zúčastniť, ku KĽUDNÉMU, priateľskému PREJAVU bez nenávisti,

agresie, vulgarizov a výtržností, proti ktorým okamžite zakročíme!

Nestrpíme žiadnych provokatérov!Občania SR, dožadujme sa svojích Ústavných práv a slobôd a vyjadrime ich svojou účasťou na kľudných zhromaždeniach v Bratislave a Košiciach,

ak nám potvrdia iné mestá, rozpis miest zverejníme!

 

VYZÝVAME všetkých organizátorov, skupiny a jednotlivcov ku KOORDINOVANOSTI na termín 17.11. nie INÝ!! NETRIEŠTIME SILY!!

Zdieľajme informácie! 

Nás občanov finančne nepodporuje a nie je za nami žiadna záujmová skupina, ALE máme oporu v ZÁKONE a právnu podporu odborníkov, takže

ŽIADEN STRACH, inak je s PRÁVOM a SLOVENSKOM KONIEC! UPOZORNENIE:

17.11. zložíme rúška, v prípade nátlaku zložiek sa POCHYTÁME ZA RUKY a vytvoríme ŽIVÚ REŤAZ! Prineste vlajky, heslá bez vulgarizmov a nadávok! sviečky.....

vyhotovte videá, fotky na zdokumentovanie, zašlite prosím nám späť!

 

 CIEĽOM je občianské, ľudové referendum s vytvorením Ľudového parlamentu, nie zneužite protestov na prevzatie moci ktorejkoľvek politickej strany!! Preto buďte prosím obozretní! Nové odborné kádre a PROGRAM ZMIEN máme pripravený v prospech občana a premene na Novú spravodlivú spoločnosť! Rátame so všetkými, ktorí sa aktívne zapoja!

 VÝZVA!

 

Vážení občania SR,

 

ďakujeme za váš záujem kooperovať na zrejme ojedinelej akcii pre SLOVENSKO!!

Na Nežnej korona revolúcii.....

Pridajte sa ku celoslovenskému protestu, pochodom SLOBODY dňa 17.11. 2020 a ku podpisu hromadného trestného oznámenia.

Zároveň vás vyzývame ku zdieľanie tejto výzvy s vašimi blízkymi, rodinou a priateľmi, ktorým dôverujete!

 

Slovensko a jej občania sa ocitli v absurdnej protiústavnosti, s prvkami genocídy súčasnej vlády na vlastných občanoch!

Keďže sa situácia neustále zhoršuje, musíme konať rýchle, zastaviť neustále predlžovanie núdzového stavu,

A POZOR TU TREBA OCHRÁNIŤ VZNIKAJÚCU OBČIANSKÚ REVOLÚCIU, bez politického pozadia a sponzorov,

nie ako bola v 1989 pred nepriateľmi ZVONKU I ZVNÚTRA!

 

Preto sme sa rozhodli osloviť o pomoc alternatívne média, aby sa občania SR dozvedeli, čo sa pripravuje a zároveň vyzvať ozbrojené zložky, aby sa pridali a hájili naše Ústavné práva, pretože vláda, parlament a prezidentka zlyhali!

 

Veríme, že sa pridáte a zmobilizujete svoje rodiny a vytvoríme znova

JEDNU VEĽKÚ SPOLOČNÚ RODINU!

NEDOVOĽME, ABY NÁS ĎALEJ ROZDEĽOVALI a BRALI NÁM A NAŠIM DEŤOM ŽIVOTY a BUDÚCNOSŤ!


 


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Nežná korona revolúcia 17.11. - pochody za SLOBODU v celej SR!

2020-11-04 13:33:56

My, občania SR chránení Ústavou SR

protestujeme proti opakovaným porušeniam naších základných ľudských práv a slobôd, ktoré nám zabezpečuje Ústava SR v prvej a druhej hlave, naše politické práva podľa 3. oddielu čl. 32

VYJADRUJEME a STAVIAME SA NA ODPOR

proti každému , kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave......

a na základe 3.oddielu čl.29 ods.1

využívame svoje právo slobodne sa združovať, pretože bola porušená celá rada našich ústavných práv a slobôd vrátane

výkonu práv podľa 3.oddielu čl.29 ods.3

preto dňa 17.11. vyjadríme pochodom v rôznych miestach SR svoj postoj ku súčasnej vypätej situácii na Slovensku, ktorou nás parlament, vláda a prezidentka SR protiprávne vedú do totalitnej, bezprávnej a nespravodlivej spoločnosti za prítomnosti vojenských síl. Porušujú základné ľudské práva CHARTY OSN. Nemôžu rozdelovať spoločnosť na testovaných a netestovaných, trestať ich, rozdeľovať a brať základné životné istoty.

Týmto vyzývame aj bezpečnostné zložky, verejných ochrancov práv, aby dodržiavali Ústavu SR,

aby na základe 8.hlavy 2. oddielu čl.151 a vystupovali ako nezávislý orgán SR ako im ústava predpisuje

chrániť základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.....a že ich nečinnosť je v rozpore s právnym poriadkom.

V zmysle tohoto článku ich vyzývame ku SÚČINNOSTI.

Takisto vyzývame všetkých zástupcov médií, aby sa nepodieľali na týchto protiústavných krokoch, ale aby sa postavili za nás občanov SR, pridali sa a nerozdeľovali ďalej spoločnosť, ale pomáhali zverejňovaním PRAVDY a krokov, ktoré potrebujeme všetci spolu uskutočniť!

Občania SR, dožadujme sa svojích Ústavných práv a slobôd a vyjadrime ich svojou účasťou na kľudných pochodoch SLOBODY dňa 17.11.2020 vo svojich mestách a obciach od 18tej hodiny.

NIE SME ZA OSTÝ ŠTRAJK, ale za tichý, kľudný, ale účinný pochod s RIEŠENIAMI! Inštrukcie na požiadanie pošleme!

Po uskutočnení zašlite prosím video, fotografie vaších pochodov ku kľúčovým miestam, v prípade dotazov píšte správu, zdieľajte, držme spolu a vybudujme NOVÚ SPRAVODLIVÚ OBČIANSKÚ SPOLOČNOSŤ !

Celoštátny pochod v slovenských mestách a obciach:  https://www.facebook.com/events/1079874952433057/

 
 
 
 
 

asistentkamieru@protonmail.com

nové informácie a zdroje

2020-11-03 17:42:00
 
 
 
    
 

Po testovaní každý občan dostal certifikát, ktorý má dať človeku “slobodu”. Ľudia preto aj z donútenia museli absolvovať testovanie na koronavírus, aby mohli napríklad normálne nastúpiť do práce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Otvorený list od lekárov

2020-10-30 17:31:56

OTVORENÝ LIST OD LEKÁROV: https://svls.sk/otvoreny-list-spolocn... --- Konečne sa vyjadrili k celej situácii aj lekári a napísali otvorený list našej vláde. 

Otvorený list Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) predsedovi Vlády SR Igorovi Matovičovi a ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu

 29. októbra 2020
 

Vážený pán predseda Vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva SR,

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s hlbokým znepokojením sleduje stupňujúce sa napätie, neodbornú diskusiu a polarizáciu spoločnosti spôsobenú zámerom Vlády SR vykonať v dňoch  31.10. a 1.11.2020 celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska antigénovými testami na COVID-19. Ministerstvo zdravotníctvo SR sme opakovane upozorňovali na nedostatky pri realizácii krokov v boji s COVID-19. Hlas odbornej verejnosti, žiaľ, doteraz nebol Vládou SR vypočutý. Nenahradia ho vojaci ani policajti.

Všeobecní lekári sú najbližšie k svojim pacientom. Takmer pol roka sú hospodársky mobilizovaní v prvej línii. Žiadny všeobecný lekár počas tohto obdobia svojich pacientov neopustil. Máme skúsenosti s bojom proti COVID-19 v ambulantnom sektore ako žiadna iná špecializácia.

Postup Vlády SR vrátane neustále sa meniacich podmienok, nepripravenosti a evidentne sa stupňujúceho nátlaku na obyvateľov Slovenska vyvoláva množstvo otázok a zvyšujúcu sa mieru nedôvery voči vedeniu štátu. Týkajú sa medicínskeho významu, spoľahlivosti výsledkov, ako aj právneho rámca ochrany práv občanov.

Z uvedených dôvodov Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) konštatuje:

1/ Vyhlásenie celoplošného testovania nie je v súlade s odporúčaním Pandemickej komisie, ani s odporúčaním expertov z praxe a vedcov.

2/ Celoplošné testovanie a s ním súvisiace zvýšenie pohybu a zhromažďovanie niekoľkých miliónov občanov Slovenska na tzv. odberových miestach v čase explozívneho šírenia COVID-19 je nevhodné s vysokým rizikom šírenia infekcie.

3/ Antigénové testy zvolené Vládou SR jednoznačne nie sú vhodné. Sú určené výhradne na testovanie pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19, nie bezpríznakových osôb. Táto skutočnosť je uvedená aj v príbalovom letáku testov.

4/ Použitie testov v rôznych interných/externých podmienkach znižuje spoľahlivosť ich výsledkov garantovaných výrobcom.

5/ Celoplošné testovanie nie je dobrovoľné, ak je  pod hrozbou sankcií (karanténa, znemožnenie slobody pohybu bez preukázanej infekčnosti občana iba z preventívnych dôvodov bez dokázaného kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou, znemožnenie nástupu do práce a pod.). Vyvoláva veľmi silné pochybnosti o legitimite takéhoto postupu zo strany Vlády SR.

6/ Dokument o výsledku testu nazvaný Certifikát/MedicalCertificate je označený logom Ministerstva zdravotníctva SR. Obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vykonania a výsledok testu „pozitívny/negatívny“. Viacerí občania na Slovensku majú rovnaké meno, priezvisko aj dátum narodenia, a teda personalizácia dokumentu je pochybná. Týka sa „osoby, ktorej sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť“. V takomto prípade musí byť na ňom aj podpísaný informovaný súhlas pacienta (je testovaný občan pacientom?). Je neakceptovateľné, že na ňom chýba identifikácia testujúceho zdravotníckeho pracovníka. Z medicínskych (výsledok testu ovplyvňuje ďalší režim občana) aj forenzných dôvodov (v prípade poškodenia zdravia pacienta nie je možné identifikovať zdravotníckeho pracovníka) je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozpore s platnou legislatívou. Na tomto zdravotníckom výkone sa majú zúčastňovať spravidla tri osoby, z ktorých nie všetci sú zdravotníci. Nezdravotníci sa však nemôžu podieľať na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kto teda medicínsky zodpovedá za správnosť interpretácie výsledku vrátane jeho chybovosti?

7/ Ministerstvo zdravotníctva SR nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a tak nemôže vystavovať potvrdenie, resp. certifikát o absolvovaní testovania a jeho výsledku.

8/ Na Slovensku je používaných viacero typov antigénových testov certifikovaných na území Európskej únie. Nie je preto možné brániť zdravotníckym pracovníkom v ich využívaní na testovanie pacientov na COVID-19. Zdravotnícky pracovník je v takom prípade plne oprávnený vystaviť vyšetrovanej osobe potvrdenie o výsledku ním vykonaného vyšetrenia na COVID-19, ktorý môže nazvať certifikátom

9/ Brániť občanom v testovaní sa inými testami na COVID-19, ako nakúpila Vláda SR a ktoré sú certifikované v EÚ, je diskriminačné. Vláda SR rozhodla, že v lôžkových zdravotníckych zariadeniach je možné vykonať zdravotníckymi pracovníkmi testovanie na COVID-19. Súčasne ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umelo bráni vo vykonávaní testov napriek pripojeniu na NCZI rovnako ako majú nemocnice či laboratóriá.

10/ Tretia osoba, napr. predavačka v obchode alebo policajt, nemá právo žiadať od občana doklad o jeho zdravotnom stave.

 

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) odporúča Vláde SR a Ministerstvu zdravotníctva SR :

1/ Rešpektovať odporúčania medicínskych odborníkov z praxe vrátane epidemiológov.

2/ Vykonávanie testovania občanov Slovenska certifikovanými antigénovými testami na COVID-19 aj v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti posudzovať rovnako ako testovanie v nemocniciach.

3/ Celoplošné testovanie nie je potrebné na celom území Slovenska z dôvodu rôznej epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch. Je nevyhnutné identifikovať do 2.11.2020 regióny, kde je potrebné vykonať regionálne plošné testovanie. Následne treba zadefinovať postupnosť krokov nadväzujúcich na jeho výsledky v spolupráci s RÚVZ.

4/ Distribuovať bez odkladu štátom obstarané antigénové testy na COVID-19 do najviac ohrozených regiónov všetkým nemocniciam, všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom, ktorí o to prejavia záujem. Jedinou podmienkou na doručenie testov pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti by mal byť elektronický prístup do Národného centra zdravotníckych informácií.

5/ Tieto testy využiť na testovanie pacientov s klinickými prejavmi infekcií dýchacích ciest počas chrípkovej sezóny. Uvedené testy nie sú určené na tzv. skríning COVID-19, ale identifikáciu pacientov s príznakmi ochorenia.

6/ Stanovenie jasných cieľov Ministerstva zdravotníctva SR v boji s COVID-19 vrátane pravidelných denných a týždenných reportov, vyhodnotení a návrhov korekcií a ďalších krokov. Tento proces musí začať už od 1.11.2020. Stratili sme už príliš veľa času.

7/ Plán konkrétnych krokov od 1.11.2020 na riešenie kolabujúceho personálneho stavu v nemocniciach a v niektorých ambulanciách z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pacientov a stoviek infikovaných zdravotníckych pracovníkov.

8/ Naďalej eliminovať aktivity s kumuláciou väčšieho počtu občanov, a to aj v prípade, že dodržiavajú všetky protiepidemické opatrenia. Uvoľňovanie opatrení urobiť plánovane a postupne iba v prípade, že to epidemiologická situácia umožní. V čase kulminujúceho komunitného šírenia ochorenia hrozí v prípade živelného uvoľnenia opatrení jeho explozívne šírenie a kolaps zdravotníckeho systému na Slovensku.

9/ Zdržať sa vyhlásení, že po absolvovaní antigénového testu na COVID-19 dôjde k „slobodnému pohybu“ občana. Toto môže v období rýchlo sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie odštartovať extrémne rýchle šírenie infekcie medzi obyvateľstvom. Jasne deklarovať procesy, ciele a zodpovedné osoby za ich riadenie a splnenie.

10/ Od 1.11.2020 pravidelne vysvetľovať občanom očakávané konkrétne kroky k uvoľňovaniu/reštrikcii opatrení tak, aby pre nich bolo zrejmé, ktoré udalosti, prečo a kedy môžu očakávať. Chaos a dezorganizácia rozvracajú efektívne fungovanie systému.

Z dôvodu dostupnosti bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre občana a vzhľadom na dramaticky sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu na Slovensku budú všeobecní lekári od 30.10.2020 testovať svojich pacientov antigénovými testami na COVID-19 certifikovanými v EÚ. Kompetentní zdravotnícki pracovníci vystavia občanom príslušné potvrdenie/certifikát s ich osobnými identifikačnými údajmi a výsledkom vyšetrenia v súlade s GDPR. Za vystavenie potvrdenia/certifikátu a jeho pravdivosť zodpovedá podľa platnej legislatívy vyšetrujúci lekár.

 Všeobecní lekári sú zodpovední. Voči svojim pacientom aj voči všetkým občanom Slovenska.

Výbor a Dozorná rada SVLS:

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka

MUDr. Iveta Malíková, MPH, viceprezidentka

MUDr. Eva Jurgová, PhD., vedecká sekretárka

MUDr. Martina Jandzíková, členka výboru

MUDr. Miriam Holendová, členka výboru

MUDr. Eva Béresová, predsedníčka Dozornej rady

MUDr. Henrich Hazucha, člen Dozornej rady

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, člen Dozornej rady

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

info@svls.sk www.svls.sk


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Vážení spoluobčania SR

2020-10-29 15:20:17
 

 

Dnes 29.10.2020 po všetkých udalostiach, ktoré sa na Slovensku odohrali som zaslala nasledovný súrny otvorený mail prezidentke SR, prečítajte ho prosím a zdieľajte, ďakujem pekne, ide o nás všetkých, o našu budúcnosť!
 
Vážená pani prezidentka SR,

verím, že v týchto dňoch dostávate obrovské množstvo listov, žiadostí o pomoc,

to, čo zažívame v súčasných dňoch je proste hrúza, totálna arogancia moci a neschopnosť vlády SR,


absolútna devastácia ľudských práv a slobôd, Ústavy SR, preto sa obraciame s úpenlivou prosbou a žiadosťou

na Vás hlavu štátu a hlavnú veliteľku ozbrojených síl, zachráňte prosím Slovensko, občanov SR,

zabráňte úplnému rozkladu Slovenskej republiky, zastavte plošné testovanie a následnú vakcináciu,

ktoré sú protiústavnými krokmi a nevrhajú dobré svetlo na Slovenskú republiku a to čo sa tu deje!

Veríme, že Vašim zastavením plošného testovania ukážete občanom SR a svetu, že aspoň niekto

tu má rozum, inteligenciu a právo stáť na čele štátu.
 
Zaslali sme Vám už petíciu a otvorený list proti plošnému testovaniu:

My občiania SRv tomto otvorenom liste zo dňa 29.10.2020 žiadame o

okamžité zastavenie plošného testovania z nasledovných dôvodov:

 

1. nedostatočného organizačného zabezpečenia /málo lekárov, študentov, pomocného personálu je hlásené z rôznych kútov Slovenska...../

2. nedostatočného zabezpečenia hygieny, hygienických pomôcok, oblečenia, rukavíc, ktoré sa nevymieńajú, máme na to video dôkazy z minulého týždňa
sú vysokým rizikom nákazy všetkých účastníkov plošného testovania, vrátane zdravotného personálu!

3. ide o protiústavnosť nariadenia, nefigurujú v žiadno zákone, je to proti CHARTE OSN a garancii ľudských práv, preto bude nasledovať hromadná žaloba, obrovské množstvo individálnych žalôb za veľké množstvo porušovania občianskych práv a slobôd a vytvorené škody!

4. pre nespoľahlivosť testov a ich možnú škodlivosť! /viď video dole/

5. pre neustále vyvolávanie strachu prostredníctvom médií, zastrašovanie, šikanovanie a vyhrážky od premiéra SR a ministra vnútra SR

6. pre vyvolanie obrovskej ekonomickej krízy, straty práce a prostriedkov dennej obživy viac ako milíona obyvateľov SR!

7.kôli emocionálnym traumám občanov, neustáleho vyvolávaného strachu prostredníctvom médií, čo automaticky znižuje imunitu, namiesto skutočnej pomoci 

8. z opodstatnej obavy o sfalšovanie výsledkov plošného testovania, ktoré neprešlo žiadnym oficiálnym vládnym rozhodnutím na základe predošlého odborného posudku odborníkov, ktorých názor sa naďalej neguje

9. z nedostatočnej informovanosti občanov o aký typ testov ide, s akým spôsobom bude vykonávaný a prečo?

10 prenesenia záťaže na obce, starostov, lekárov, ktorí si majú priniesť vlastný materiál???

Prikladáme dôležité informácie, odkazy odborníkov a veríme vo vašu podporu a skorú odpoveď

Dagmar Weissabelová

za Ľudový snem Slovenska, Slovenské Národné Fórum

a občanov SR

Zdroje:
Vyjadrenie Mariána Kolára za SLK 

Starosta Podmanický upozornil štát, že odbery sa robia s jednými rukavicami celý deň. 


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.com

Upozornenie na úpravu textu petície

2020-10-22 11:46:32

    

Vážení signatári,    

text tejto petície bol upravovaný, takže ak ste petíciu už podpísali, znova si ju prosím prečítajte, ak s ňou nesúhlasíte, môžete svoj podpis odobrať.

Skontrolujte si prosím v maily, či ste petíciu potvrdili a aj či ste vyplnili kompletnú adresu s popisným číslom, lebo inak je Váš hlas neplatný. Vaša adresa sa verejne nezobrazí! Zároveň si prosím overete, či ste petíciu potvrdili zo svojej mailovej adresy. Ďakujeme.

Adresu môžete doplniť takto:

1.    Otvorte potvrdzovací e-mail, ktorý Vám prišiel pri podpise petície, v predmete má uvedené "Prosím, potvrďte svoj podpis pod petíciou Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19".

2.    Kliknite na link "Áno, podpisoval som túto petíciu".

3.    Zobrazí sa Vám zelený nadpis "Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov." a pod ním tri malé ikonky (lupa, ceruzka a kôš).

4.    Kliknite na ceruzku - zobrazia sa Vami napísané údaje. Dopíšte ulicu a číslo do príslušnej kolónky. Údaje o Vašej úplnej adrese nie sú viditeľné pre nikoho, iba pre autora petície. 

5.    Uložte zmeny! Ak ste potvrdzovací e-mail vymazali, jediný spôsob aby bol Váš hlas platný, je podpísať petíciu znova s úplnou adresou. Keďže v danej platforme nevieme podpis nijako doplniť, iba vymazať (pre prípad žeby bol duplicitný). Potom čo podpíšete ešte raz nám napíšte, Váš starý podpis vymažeme.   

Prosíme o šírenie petície, naším cieľom je dosiahnuť 100 000 podpisov. Môžete nám pomôcť šíriť petíciu aj mimo internet tým, že ju vytlačíte a umiestnite na rôzne podpisové miesta (obchody, čakárne, inštitúcie a pod.). Petičné hárky na stiahnutie sa nachádzajú na konci, pod textom elektronickej petície.   

Taktiež prosíme, ak poznáte kohokoľvek z odborných kruhov (z rad lekárov, vedeckých pracovníkov a iných) alebo tzv. "verejných osobností" - ktorí súhlasia s myšlienkou a boli by ochotní podpísať sa za túto petíciu, dajte nám vedieť.   Ďakujeme za Váš čas, každý hlas je dôležitý! 


Dagmar Weissabelová, asistentkamieru@protonmail.comZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...