Žiadosť o zastavenie 2.kola prezidentských volieb a prepočítanie hlasov

Vec: Žiadosť o zastavenie druhého kola prezidentských volieb, posúdenie právoplatnosti 1.kola volieb, opätovné spočítanie voličských hlasov v 1.kole volieb s občianskym dohľadom a protest proti porušeniu moratória a zneužitia volebnej kampane  

My občania SR žiadame o opätovné spočítanie voličských hlasov z 1.kola prezidentských volieb pod občianskym dohľadom, pretože máme indície, že došlo ku manipulácii s voličskými hlasmi. Žiadosť postupujeme aj na políciu SR, vládu SR, parlament, štatistický úrad SR, Ústavný súd a prezidentku SR z nasledovných dôvodov:

1. Predĺženie moratória 

Chceme vedieť podrobnosti okolo polhodinového predĺženia moratória, kto vydal príkaz na jeho predlženie a prečo? Nechceme vychádzať z informácií, ktoré poskytli médiá.

2. Manipulácia s hlasmi. Niekomu sa podaril husársky kúsok pri našich "demokratických voľbách".   

Pri sčítaní 96, 83% hlasov mal  -------------------------------------------

I. Korčok       552 651  hlasov P.Pelegríny   576 999 hlasov

Š. Harabin     180 290 hlasov

Po sčítaní 99.71 % hlasov mal -----------------------------------------

I.Korčok      931 688 hlasov

P.Pelegríny  824 476 hlasov Š.Harabin    260 885 hlasov  

Medzi ,96 83%  a 99,71 %  nie je rozdiel ani 4% ( 3,88), ako mohol byť tak brutálny nárast  hlasov z 1, 449 144 po celkovom sčítaní 96, 83%  na 2, 207 356 pri sčítaní 99,71%. To môže byť asi len pre negramotných , ktorí nevedia ani základné počty, uvažujme veď pri čísle 1,4 milióna by to muselo byť nejakých 50% sčítaných hlasov a nie 96% ???? Ako to ESET zdôvodňuje rýchly nárast veľkého množstva voličských hlasov? 

Zaujímavé, že v 1. kole má víťazný kandidát vždy 42, ...%  no a v druhom to bude tých 57% a niečo :-) Takto funguje systém Dominion ?  

3. Kandidát Korčok porušil moratórium opakovane dňa 22.3.2024 s publikovaným článkom na niekoľkých stranách a zdieľaním na sociálnych sieťach, ale hlavne vydáva sa za občianskeho kandidáta, čo nie je pravda, pretože šíri ideológiu liberalizmu, čo je preukazateľné z jeho verejných vystúpení a to je podľa Ústavy SR protiústavné:Zároveň ma protiústavné podpísanú kandidátku! Žiadame o prešetrenie ústavnosti jeho kandidatúry. 

PRVÁ HLAVA, Prvý oddiel ZÁKLADNÉ USTANOVENIE Čl. 1, odst. (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Kandidát Korčok porušil Ústavu SR a ovplyvňoval vo volebnej kampani mládež na školách!  Preto by mal byť vylúčený z ďalšieho kola prezidentskej kampane. Ako môžeme mať za prezidenta niekoho, kto už vo volebnej kampani porušuje Ústavu!?

4. Kandidát Pellegrini sa nevzdal funkcie Predsedu NR SR, čo je protiústavné, takže by mal byť tiež vyradený z druhého kola volieb. 5. Odstúpení kandidáti Danko a Švec figurovali na volebných lístkoch a voliči neboli dostatočne informovaní o tejto zmene a krúžkovali týchto odstúpených kandidátov, čím poškodili kandidáta Harabina, ktorému hlasy delegovali. 

5.Kontrola prenosných volebných lístkov. 

Vzhľadom na možnosť duplicitné voľby u občanov, ktorí použili prenosné volebné lístky, žiadame o pre kontrolovanie možnej dupkicity a zverejnenie koľko občanov hlasovalo prostredníctvom prenosného hlasovacieho lístka a koľko zo zahraničia a ci si právoplatne. 

6. Z uvedených dôvodov žiadame zastavenie druhého kola prezidentských volieb až do prešetrenia všetkých bodov a v prípade potvrdenia manipulácie žiadame prijať potrebné opatrenia a uznať ako víťaza tretieho v poradí zverejnených hlasov JUDr.Štefana Harabina.  

Čakáme na rýchle spätné ústavné a právne vyjadrenie 

Za občanov SR,

Národný koordinačný štáb Slovenska a Aliancia národných síl o.z.

Dagmar Weissabelová, PhDr. Juraj Vízy, PhDr.Pavel Smutný, Ing. Viliam Baňák


Dagmar dagmarwe    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dagmar dagmarwe bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...