Petícia za riešenie problému s kanalizáciou v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

Kontaktujte autora petície

Petícia za rekonštrukciu kanalizácie v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

2020-04-03 18:44:42

 My, dolupodpísaní občania obce Slovenský Grob - obytná zóna Malý Raj a Zátišie, týmto žiadame obec Slovenský Grob aj jeho príslušné orgány o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Malý Raj a Zátišie, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca. S postupnou a pokračujúcou výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu odpadových šácht. Situácii nepomáha ani postupujúca výstavba 2-4-domov kde boli pôvodne plánované bungalovy. Kanalizácia je od začiatku poddimenzovaná a nestíha plniť svoj účel. Dôsledkom toho je nemožné využívať toaletné zariadenia, práčky, umývačky riadu, sprchy, vane, vykonávanie osobnej hygieny bez toho aby nedochádzalo k vytápaniu domácností odpadovýmio splaškami. Občania sú nútení tento problém riešiť nahlásením havárie BVS a uhrádzať výjazdy techniky na odstránenie havarijného stavu na vlastné náklady. Zodpovednosť za problém a jeho riešenie si medzi sebou posúvajú BVS a obec, pričom občan trpí ďalej. 


Ladislav ZajícZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...