Petícia proti trojnásobnému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave

Kontaktujte autora petície

Spracovanie petície

2020-01-03 11:27:03

Autorka petície veľmi pekne ďakuje všetkým hlasujúcim, ktorí petíciu svojim hlasom podporili.

Zároveň Vám oznamujem, že dňa 3.1.2020 som elektronickou formou realizovala podanie Mestu Trnava s výsledkami hlasovania. 

Prajem všetkým úspešný rok 2020, predovšetkým Trnave a všetkým Trnavčanom !

S úctou

Mgr. Milena Bobeková, PhD. 

 


Mgr. Milena Bobeková, PhD.

ADRESY TRVALÉHO POBYTU

2019-12-13 14:12:58

Prosím o doplnenie adresy trvalého pobytu z dôvodu spracovávania výsledkov hlasovania. 

Po doplnení chýbajúcich adries bude petícia zaslaná na MsÚ Trnava.

Ak ste medzičasom svoju adresu poslali, považujte tento mail za bezpredmetný.

Veľmi pekne ďakujem!

Milena Bobeková 


Mgr. Milena Bobeková, PhD.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.