Petícia proti trojnásobnému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave

My, obyvatelia, majitelia nehnuteľností v Trnave a podnikatelia Trnavy sa obraciame na celé mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, primátora mesta Trnava, ale najmä na 23 zvolených poslancov mestského zastupiteľstva v Trnave, ktorí zahlasovali 3.12.2019 za "vianočný darček" všetkým Trnavčanom a fyzickým a právnickým osobám v Trnave podnikajúcim vo vlastných priestoroch za trojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľností v Trnave s platnosťou od 1.1.2020 a to: 

Nová sadzba za byty, domy a garáže zo súčasného 0,35 EUR za štvorcový meter vzrastie na 1 EUR a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 EUR na 5 EUR.

Po zavedení novej sadzby od roku 2020 bude musieť vlastník za dvojizbový byt (zhruba 55 m2) zaplatiť 55 EUR namiesto doterajších 19,25 EUR. Pri štvorizbovom byte (90 m2) namiesto 31,50 EUR sumu 90 EUR. „Obyvatelia rodinných domov budú za prízemný dom (s výmerou zhruba 80 m2) po schválení všeobecne záväzného nariadenia (VZN) platiť daň 80 EUR, za dom s dvomi podlažiami bude výška dane 96 EUR. Ľudia nad 62 rokov majú právo na 75% zľavu.

ZA: zmenu predmetného VZN za úpravu sadzieb kopírujúch realitu a pomery v meste Trnava na primeranú úroveň a to:

Nová sadzba za byty, domy a garáže zo súčasného 0,35 EUR za štvorcový meter vzrastie na 0,50 EUR a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 EUR na 4 EUR.

Apelujeme na vás, vážení poslanci, aby ste zastupovali naše záujmy ako občanov mesta Trnava a hľadali riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v meste Trnava. Príjmy Trnavy z podielových daní kontinuálne už niekoľko rokov po sebe rastú a trojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľností je nedôvodným, odborne neodargumentovaným a prvoplánovým riešením. Trnava má jednu z najvyšších sadzieb dane z nehnuteľností na Slovensku, čo bude mať sekundárny dopad na odradenie potenciálnych investorov pôsobiť v meste Trnava. 

Mesto Trnava v roku 2018 zvýšila náklady o 9 % na 48,28 mil. € a výnosy jej narástli o 8 % na 51,83 mil. €.

 https://www.trnavskyhlas.sk/c/27579-definitiva-poslanci-schvalili-takmer-trojnasobne-zvysenie-dani-z-bytov.htm

Svojím podpisom odsúhlasujem vyššie uvedený text v plnom rozsahu!

AKTUALIZÁCIA 7.12.2019!!!!

Vzhľadom na úspešne vyzbieraný potrebný počet podpisov 1000 hlasujúcich,  autorka petície prosí o uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu! 
Kliknite na "KONTAKTUJTE AUTORA PETÍCIE" a do kolónky TEXT uveďte Vaše údaje! 

Osobné údaje bude vidieť výhradne autorka petície, ktoré v priebehu tohto týždňa budú použité na spracovanie a vyhodnotenie petície!

 

Ďakujem


Mgr. Milena Bobeková, PhD.    Kontaktujte autora petície