PETÍCIA ZA ZÁCHRANU GRINAVSKÉHO MAJERA

Kontaktujte autora petície

Petícia za záchranu majera úspešná

2019-06-13 08:21:55

Milí signatári petície za záchranu majera Grunfeld, 

dovoľte nám oznámiť vám potešujúcu správu, že Ministerstvo kultúry SR preskúmalo náš podnet na záchranu tohto hodnotného objektu, zistilo, že petícia je dôvodná a uviedlo, že oznámi začatie konania v zmysle § 62 ods. 2 Správneho poriadku, ktoré bude smerovať k obnove správneho konania vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku.

Touto cestou sa vám všetkým chceme poďakovať za aktívnu podporu, spoločnými silami sa nám podarilo urobiť prvý krok k záchrane majera Grunfeld.

Petičný výbor

Občianska iniciatíva GRINAVA


Občianska iniciatíva Grinava, JUDr. Gabriela Rusnáková

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU GRINAVSKÉHO MAJERA

2019-05-01 16:02:58

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu Petície za záchranu majera Grunfeld. Ministerstvo kultúry SR je povinné oznámiť výsledok vybavenia petície do 30 pracovných dní od doručenia petície, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 pracovných dní. Zároveň je povinné zverejniť výsledok vybavenia petície aj na svojom webovom sídle do 10 dní od jej vybavenia. O výsledku aj ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Za petičný výbor

Gabriela Rusnáková


Občianska iniciatíva Grinava, JUDr. Gabriela RusnákováZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.