Zdaňovanie zdravotníkov za vzdelávacie podujatia

Kontaktujte autora petície

Výsledok rokovaní na Ministerstve financií

2015-05-22 16:35:34

Vážení signatári petície!

V utorok 12.5 som s JUDr. Chromíkom absolvoval rokovanie – rozporové konanie k našim hromadným pripomienkam na Ministerstve financií a vzápätí vo štvrtok 14.5. ďalšie, už aj za prítomnosti štátneho tajomníka. Aké sú závery?

Stanovisko MF SR je také, že zdaňovanie nepeňažných príjmov je v platnosti už od roku 2011, a teda nezavádzajú nejakú novú daň. Len zmenili spôsob jej výberu, a to kvôli tomu, že podľa údajov MF SR dochádzalo zo strany zdravotníkov k vyhýbaniu sa plateniu dane v rámci daňového priznania. Preto absolútne odmietli pripomienky týkajúce sa oslobodenia niektorých položiek zo zdanenia – napriek argumentu, že napríklad v prípade občerstvenia rozpočítavaného medzi účastníkov je to neadresná položka a vedie to k nepresnému a spochybniteľnému zdaneniu.  

Z rovnakého dôvodu ministerstvo rozhodne nechce meniť spôsob výberu dane zo zrážkového na zdanenie v rámci ročného daňového priznania. Neakceptovali ani argument, že dochádza k diskriminácii tých zdravotníkov, ktorí by si ako podnikateľské subjekty mohli znížiť daň uplatnením si výdavkov súvisiacich so zdaňovaným príjmom.  

Vyňatie príjmov z obchodovania na burzách zo zaťaženia zdravotnými odvodmi odôvodnilo MF SR záujmom našej vlády (ľavicovej, sociálnej) na rozvoji kapitálového trhu. Prečo práve burzové obchody, a nie iné príjmy? Názor si urobte sami.  

Jednu výraznú zmenu v zrážkovej dani štátny tajomník MF SR predsa len sľúbil a už je zapracovaná do materiálu odosielaného na rokovanie vlády – výkaz o nepeňažných príjmoch bude len raz ročne, nie každý štvrťrok. Je to citeľná administratívna úľava a súčasne nebude penalizácia za zabudnutý výkaz hroziť štyrikrát ročne, ale len raz.

V diskusii však zazneli aj ďalšie veci – že naše argumenty proti zdaňovaniu nepeňažných darov pre PZS od farmafiriem štátneho tajomníka zaujali a prerokujú túto vec v ďalších krokoch (zdanením daru sa neodstraňuje možný vplyv napríklad farmafirmy na lekára, ale na druhú stranu prijatie daru je pre väčšinu nemocníc takmer nemožné pre nutnosť nájsť financie na zaplatenie dane).  

Hovorili sme aj o tom, že ak štát pod hrozbou pokuty a straty licencie vyžaduje od zdravotníkov sústavné vzdelávanie, ktoré ale štát ani zamestnávatelia nepodporujú, a zdravotníci si ani nemôžu náklady spojené so vzdelávaním uplatniť na zníženie základu dane, je pochopiteľné, že absentujúcej podpory vzdelávania sa ujali farmakologické firmy a iné subjekty podnikajúce v zdravotníctve. A štát by nemal túto podporu vzdelávania obmedzovať alebo zakazovať bez toho, aby existovala iná alternatíva. Zo strany zástupcov ministerstva vtedy zaznela zaujímavá myšlienka o tom, ako firmám ponechať možnosť podieľať sa na vzdelávaní zdravotníkov a to tak, aby sa odstránila obava z možného ovplyvňovania zdravotníkov – túto úvahu im budeme pripomínať a zrejme v spolupráci s odbornými spoločnosťami  aj hľadať spôsoby, ako úvahu zrealizovať. Pomôže, ak sa o túto tému budete aktívne zaujímať ako členovia odborných spoločností, komôr a odborov. Minimálne za LOZ sa tomu venovať budeme.  

Záverom – som si vedomý, že z požiadaviek v petícii sa väčšina neakceptovala. Ale nebyť dávky odvahy každého jedného, kto sa pod petíciu podpísal, nemali by sme ani možnosť dať oficiálnou cestou najavo našu nespokojnosť s tým, ako štát obmedzuje a nepodporuje vzdelávanie zdravotníkov. Svojim podpisom ste vytvorili šancu, aby sa táto vec postupne napravila. 

Ďakujem vám!


MUDr. Jozef Baláž

rozporové konanie k hromadnej pripomienke

2015-05-11 20:08:55

Dobrý večer,

dnes som bol e-mailom odoslaným o 15:08 pozvaný na rozporové konanie ohľadne našej hromadnej pripomienky, ktoré sa má konať zajtra o 14:00 na Ministerstve financií v Bratislave. Zdá sa, že lehota "do 23 hodín" začína byť základnou charakteristikou tejto petície.

Verím, že takýto rýchly, takmer krkolomný termín rokovania o hromadnej pripomienke je prejavom záujmu o našu vec :-) .

O priebehu a výsledkoch jednania Vás budem informovať.

S pozdravom,


MUDr. Jozef Baláž, Banská Bystrica

Petícia je úspešná - hromadná pripomienka bola podaná

2015-05-05 20:08:06

Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia,  

ďakujem, že ste svojim podpisom a osobnou angažovanosťou podporili petíciu k hromadnej pripomienke, ktorou navrhujeme zmeniť diskriminačné zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov. Veľká vďaka patrí JUDr. Antonovi Chromíkovi, právnikovi Lekárskeho odborového združenia, ktorý sa na túto last-minute ponuku vrhol s plným nasadením a vypracoval text pripomienky.

Petícia bola spustená v pondelok 4. mája o 14:30 a za 24 hodín ju podpísalo takmer tisíc občanov, čo poľahky splnilo zákonnú podmienku 500 podporovateľov hromadnej pripomienky. Ukázalo sa tak, že hoci ako zdravotníci nemáme kapacitu sledovať, aké zákony, vyhlášky a predpisy pripravuje naša vláda a parlament, na druhú stranu sme ako zdravotníci zvyknutí riešiť akútne situácie :-) a poväčšine úspešne.

Text našej hromadnej pripomienky spolu so zoznamom vyše 900 podporovateľov bol dnes popoludní doručený na Ministerstvo financií. Na webstránke www.loz.sk vás budeme informovať, ako s touto pripomienkou ministerstvo naloží.  

Okrem našej hromadnej pripomienky podali podobné podnety aj Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť. SLK tiež podala podnet na Generálnu prokuratúru o neústavnosti selektívneho zdaňovania zdravotníkov – pokiaľ sa s týmto názorom GP stotožní, môže požiadať Ústavný súd o posúdenie ústavnosti zákona.  

Petíciu ponechávame otvorenú, aby sa k nej mohli pripojiť aj ďalší a ukázala sa tak čo najväčšia podpora našim návrhom. Preto do petície môžete naďalej pozývať ďalších kolegov, príbuzných a pacientov.  

S pozdravom,
Jozef Baláž  

P.S. Skúste sa na celú kauzu zdaňovania zdravotníkov pozrieť aj z pozitívneho hľadiska:
ak sa nám politici takto snažia strpčovať život, asi niečo robíme dobre :-)


MUDr. Jozef BalážZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.