Petícia za zrušenie striedania času

 My občania Slovenskej republiky, týmto žiadame Vládu Slovenskej republiky o zrušenie striedania letného a zimného času s platnosťou od 01.10.2024  

 

V posledných rokoch prebiehali politické diskusie o zrušení striedania letného a zimného času, s cieľom dosiahnuť trvalé zrušenie tohto opatrenia. Európska únia vyzvala členské štáty, aby sa dohodli a ponechali si buď zimný alebo letný čas do roku 2026. Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že striedanie času môže mať aj vplyv na fyzické a psychické zdravie obyvateľstva, keďže meniace sa svetelné podmienky môžu ovplyvniť spánok a celkový biologický rytmus. Napriek tomu, že iniciatíva na zrušenie striedania času upadla do pozadia v dôsledku pandemickej situácie v rokoch 2020-2022, je nevyhnutné obnoviť diskusiu a úspešne uzavrieť túto záležitosť.

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Miroslav na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...