Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL.

Dole podpísaní obyvatelia Trnavy žiadame primátora Mesta Trnava Petra Bročku o bezodkladné zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL a uvedenie prejazdu a možností parkovania v jednotlivých uliciach tejto časti do pôvodného stavu ako bolo pred júlom 2022.

V pokojnej v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL sú postavené a skolaudované domy už niekoľko desaťročí. Pôvodní majitelia týchto domov navrhovali vlastné bývanie s ohľadom na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Mnohí nemajú vytvorené podmienky na parkovanie, či už pre seba alebo rodinných príslušníkov. Nové značenie extrémne komplikuje  situáciu návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám, opravárom, atď.

Zároveň zakreslenie cyklochodníkov do už jestvujúcich dopravných trás výrazne obmedzuje presun obyvateľov v rámci celej časti. Cyklisti majú vlastné alternatívne chodníky, či už cez Park Janka Kráľa alebo cez trasu vyznačenú na Študentskej ulici.

Súčasné nové značenie, iniciované úzkou skupinou okolo primátora Petra Bročku znehodnocuje bývanie a znižuje hodnotu nehnuteľností v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL. S verejným priestorom nemôže narábať iba úzka skupina ľudí.

Zmena tvorby verejného priestoru v štvrti ŠPÍGLSÁL nereflektuje verejný záujem, záujem obyvateľov Trnavy.

Petičný výbor:

Zástupca: Ing. Branislav Baroš, Pri potoku 14, 917 05 Trnava

 Členovia: Ing. Marek Bobko, Jána Bottu 94, 917 00 Trnava; Ing. Kashif Butt, Wiliama Schiffera 2, 917 00 Trnava; Ing. Mária Bullová, Ludvika van Beethovena 8007/33 917 08 Trnava; MUDr. Jana Fridrichová, Hospodárska 21, 917 00 Trnava; MUDr. Milan Hejduk, Školská 28, 917 00 Trnava; Martin Ješko, Botanická 1, 917 08 Trnava; Ing. Ján Jobb, Kornela Mahra 6, 917 00 Trnava; Mgr. Peter Klenovský, Hospodárska 50, 917 00 Trnava; Mgr.Rastislav Konečný, Schumerova 21, 917 00 Trnava; PhDr. Miloš Krištofík, Coburgova 11, 917 00 Trnava; Ing. Karol Križan, Tamaškovičova 6, 917 00 Trnava; Martin Martinkovič, Ludvika van Beethovena 8007/33 917 08 Trnava; Marek Munko, Zelenečská 24, 917 00 Trnava; Martina Šarvaicová, Tichá 12, 917 05 Trnava; Matej Strapák, Starohájska 5, 917 00 Trnava; Ing.arch. Róbert Suchý, Hlboká 4, 917 00 Trnava

· Petenti svojim podpisom udeľujú petičnému výboru súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Petície za zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej mestskej časti Spiegelsaal.

· Petíciu je možné podporiť podpisom buď na originálnej listine s jej kompletným znením; na petičnom hárku alebo v elektronickej podobe.


Ing. Branislav Baroš, Pri potoku 14, 917 05 Trnava    Kontaktujte autora petície