Zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE

My, podpísaní občania, podpisujeme túto petíciu o zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE, a to pre nižšie uvedené dôvody:

  • Na príklade dohody internátu Ferka Urbánka:

Porušenie dohody Prihláška do občianského združenia, z odkazu ktorej vyplýva bezplatné používanie práčok pre členov Občianskeho združenia ŠRFU* v internáte Ferka Urbánka.


*dohoda je prílohou k tejto petície


*podmienky používania práčovne pre členov Občianskeho združenia ŠRFU sú uvedené odkazom v dohode na oficiálnej stránke ubytovne http://www.funet.tuke.sk/pracovna

  • Študenti neboli pred podpisom dohody upozornení, že podľa dohody nebudú môcť prať zadarmo a neboli vopred oboznámení s novými tarifami, čo viedlo k nepredvídaným výdavkom.
  • Veľa študentov si nemôže dovoliť využívať práčovne za súčasné ceny. Ak si chce študent vyprať všetky veci (svetlé a tmavé), musí za používanie práčovne zaplatiť dvakrát, z čoho sa náklady na použitie zvýšia dvojnásobne. Ak bude prať veci raz týždenne v tarife 4 eurá (40-60 ºC) za pranie, je to až 32 eur (!!!) mesačne.

Na základe hore uvedeného žiadame o zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE.

prihláška_do_občianského_združenia_a_snímka_obrazovky_od_17.10_.22_1.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Oleksandra na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...