Žiadame slobodné akademické prostredie

My, členovia akademickej obce a občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme znepokojenie nad spôsobom, akým bol ukončený pracovný pomer s doc. Eduardom Chmelárom na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Ctíme si nezávislosť akademického prostredia, ktoré sa od vzniku prvých stredovekých univerzít teší autonómii. Porušovanie tejto autonómie býva neklamným znakom toho, že spoločnosť sa stáva neslobodnou. Okrem slobody akademického prostredia ctíme tiež slobodu bádania a odbornosť. Ctíme si vzdelanie ako také a aj nepísané pravidlá korektného správania. Nie je ničím nezvyčajným, že pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom je uzavretý na dobu určitú. Je však veľmi neobvyklé a vzbudzuje v nás obavy, ak je s habilitovaným historikom, erudovaným akademikom a pedagógom s 25-ročnou praxou ukončený pracovný pomer náhle a bez udania dôvodu, navyše niekoľko dní pred začiatkom nového semestra, pričom ide o docenta, ktorý je garantom predmetu Dejiny štátu a práva na tejto vysokej škole. Navyše v čase pripravovanej akreditácie, keď si zachovanie vedeckého odboru na akejkoľvek vysokej škole priam žiada habilitovanú a medzinárodne uznávanú osobu (garanta). Takéto konanie sa nedá ospravedlniť šetrením a znižovaním počtu zamestnancov. Nepredĺženie zmluvy doc. Eduardovi Chmelárovi preto chápeme ako akt politickej zvole, ktorú zapríčinila jeho nedávna ostrá kritika na adresu vlády SR. Dokazujú ju pochvalné vyjadrenia k skončeniu pracovného pomeru s dotyčným zo strany niektorých predstaviteľov vládnych strán. Vyjadrujeme obavy z presahovania politickej moci na akademickú pôdu. Považujeme za dôležité, aby v demokratickej spoločnosti bola akademickej obci zabezpečená skutočná akademická sloboda, bez ohľadu na politické presvedčenie a iné atribúty nesúvisiace s odbornou praxou akademika. Považujeme za nevyhnutné, aby každému akademickému pracovníkovi bolo umožnené slobodné bádanie a slobodné vyjadrovanie, a to bez ohľadu na jeho politické názory a preferencie, ktoré za žiadnych okolností nesmú byť prekážkou jeho uplatnenia sa a nesmú negatívne ovplyvniť jeho možnosti slobodne vykonávať povolanie. Preto žiadame Ministerstvo vnútra SR o dôkladné vysvetlenie ukončenia pracovného pomeru s doc. Eduardom Chmelárom a opätovné prehodnotenie tohto rozhodnutia. 

 

Petičný výbor:

Bc. Michal Augustovič, študent histórie, predseda petičného výboru

Bc. Samuel Burda, študent histórie

Matúš Virčík, študent histórie

Andrej Ondrejka, študent histórie

Ivan Dominik Greguš, študent histórie


Bc. Michal Augustovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Bc. Michal Augustovič na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...