* * * ZA ZVIERACÍ CINTORÍN na východe SR.

                     

                                   

                                                          Chceme vytvorenie veľkého zvieracieho cintorína na východnom Slovensku, aby sme mohli dôstojne a verejne pochovávať naších miláčikov.   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hľadáme aj spolupracovníkov, ľudí čo by pomohli s jeho vytvorením, sponzorov,právnikov,pomocníkov, a každeho kto by vedel akokoľvek pomôcť.             

                                      Zvierací cintorín chceme mať niekde v okresoch Vranov nad Topľou, Michalovce alebo Humenné.

              Chceme preto vytvoriť aj občianské združenie ZCV, ktoré bude vytvárať a riadiť tento cintorín. Kto má záujem o spoluprácu a členstvo, hláste sa.

                                            www.peticie.com/pes_nieje_vec

                                                                           

                                                                                                                                                         www.peticie.com/pesdozivotie

                                                                                                                                                       

                                                                www.peticie.com/dpidu

 

 


Štefan Goron - občianský aktivista.    Kontaktujte autora petície