za zachovanie Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici

My, občania Mesta Banská Bystrica, svojim podpisom na predmetnej petícii - vyjadrujeme svoju podporu pre zachovanie Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktoru Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 20.5.2014 - po netransparentnom procese - O NÁS BEZ NÁS - ZRUŠILO

Zrušením Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici  - 40 dní pred ukončením školského roka 2013-2014 - dôjde k vážnemu ohrozeniu budúcnosti 250 žiakov tejto školy

Facebook