Zachovanie pobočky Slovenskej pošty na ul. Budovateľskej v Komárne

Zachovanie pobočky Slovenskej pošty na ul. Budovateľskej v Komárne

My, podpísaní obyvatelia mesta Komárno žiadame, aby pobočka Slovenskej pošty a. s. v Komárne, na ul. Budovateľskej - Slovenská pošta Komárno 3, Budovateľská 37, 945 01 Komárno - zostala zachovaná a slúžila obyvateľom aj naďalej, tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Rozhodnutím zrušiť pobočku pošty v danej lokalite uškodí nie len obyvateľom, ktorí majú pobyt v blízkom okolí, ale aj  mnohým ľuďom, ktorí využili poštové služby na uvedenej pošte.

Budova pošty je umiestnená na dobrom mieste. Pobočka Slovenskej pošty na ul. Budovateľskej má  vysoká návštevnosť práve kvôli tomu, že je logisticky najdostupnejšia pre bežného obyvateľa širokého okolia.  Pobočka pošty na ul. Budovateľskej má dlhoročná tradíciu v  poskytovaní poštových a iných služieb, má širokú spádovú oblasť, dostupné parkovanie a je mimo exponovaného centra mesta. Avizované zrušenie pobočky pošty v Komárne by uškodilo mnohým obyvateľom mesta Komárno, hlavne starším ľuďom.

Zachovanie pobočky pošty na ul. Budovateľskej  je verejným záujmom!

Žiadame Slovenskú poštu a.s a Mesto Komárno, že v prípade, ak nie je možné nájomnú zmluvu predĺžiť s majiteľom budovy, aby pre pobočku podľa vzájomnej dohody našli nové priestory, ktoré by poskytlo mesto Komárno na sídlisku II. v Komárne

Podporte svojim podpisom túto petíciu, ktorá bude doručená vedeniu Slovenskej pošty, a.s., ako aj ministrovi dopravy a výstavby. V prípade otázok kontaktujte autora petície.   

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

 
Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme.

 


Svojim podpisom splnomocňujom Timea EtheyKatz na odovzdanie môjho podpisu, ktorá je  oprávnená konať v tejto veci.


Tímea EtheyKatz    Kontaktujte autora petície