Zabráňme likvidácii zelene pri prestavbe námestia v Levoči !

Petičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na Námestí Majstra Pavla v Levoči v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. V druhej fáze rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla sa plánuje odstránenie rozsiahlych trávnatých plôch – jedna leží medzi Fontánou so sochou dobročinnosti a Bazilikou sv. Jakuba (za pomníkom obetiam druhej svetovej vojny) a druhá oproti Thurzovmu domu, kde popri tom vypília 14 líp. Na týchto miestach má dôjsť k vydláždeniu povrchu. Touto petíciou žiadame príslušný orgán štátnej správy a samosprávy zachovať stav zelene v rozsahu ako je to v súčasnosti medzi Fontánou dobročinnosti a Bazilikou sv. Jakuba a zelene a stromového porastu naproti Thurzovmu domu. Nesúhlasíme s odstránením trávnatých plôch a výrubom líp na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Sme toho názoru, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov.


Soňa Lesňáková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Soňa Lesňáková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )