Za nezrusenie kulturneho podujatia Krampus čerti v Poprade

Chceme aby Krampus Čerti mali podujatie ktoré im mesto Poprad zrusilo dňa 25.11. a 26.11.2023 od 17tej do 19tej hodiny na námestí v Poprade.