Za fungovanie a existenciu materského centra Gašparko pre všetky rodiny v Novej Bani

Sme za to, aby MC Gašparko nešlo do likvidácie a fungovalo v pôvodných priestoroch na Kalvárskej ulici vedľa klubu seniorov- Lipy a neboli mu vzaté žiadne miestnosti v prospech seniorov. MC má vcelku už teraz oveľa menšie priestory na rozvoj ako spomínaný klub seniorov, pritom je mladých rodín v meste veľa, a preto bojujeme za to, aby sme boli zrovnoprávnení a mali naďalej rovnaké možnosti a dostupnosti pre všetky rodiny v Novej Bani. Nechceme prísť o materské centrum a chceme, aby sa tu niečo pre deti s rodinami robilo a pracovalo.

Mgr. Jana Škvarková, Materské centrum Gašparko, OZ    Kontaktujte autora petície