Výzva pre Mesto Komárno - Rozšírenie kamerového systému v podchode popod železničnou stanicou v Komárne

Žiadame Mesto Komárno o rozšírenie kamerového systému v podchode popod železničnou stanicou v Komárne.

Rozšírenie kamerového systému považujeme za veľmi dôležitý nástroj v oblasti prevencie kriminality. Cez uvedený podchod denne prejde niekoľko stoviek obyvateľov, v blízkosti je základná škola, materská  škola, autobusová stanica i železničná stanica. Nakoľko sa jedná o podchod s vysokým pohybom osôb, ktoré považujeme za problémové verejné priestranstvo, kde v minulosti a v súčasnosti dochádza k páchaniu trestnej činnosti, žiadame o okamžité riešenie danej problematiky s rozšírením kamerového systému a vykonávaním pravidelnej a častej kontroly s hliadkami MP a OR PZ v Komárne.

Bezpečnosť detí , žiakov a obyvateľov Komárna musí byť na prvom mieste!

Preto vás prosíme o podpis tejto petície. Aby sa mohli deti, prechádzajúce z Leteckého poľa do mesta problematickým tunelom, či starší ľudia, ale aj hocikto z nás, cítiť bezpečnejšie.

 

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi. 

 

 

Občianske združenie Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno

(Tímea Etheykatz)

 

V prípade otázok kľudne nás kontaktuje, vyhľadajte!

 

 

 

 


Tímea Etheykatz    Kontaktujte autora petície