Význa na zrušenie žiadosti mesta Šale pod číslom 1356/2020/OSmaZM/1080

Milí občania Šale, týmto Vás žiadam o podpísanie tejto elektronickej petície z dôvodu, že mesto Šaľa zaslalo výzvu jednej milej rodinke (meno nechcem uvádzať), aby sa "zbavili" psa ktorý je rasou STAFORD, pričom s iným plemenom problém nemajú a podmienili túto žiadosť tým, že ak to dotyčná rodina nevykoná, mesto Šaľa vypovedá nájomnú zmluvu.

Pričom pes nie je agresívny, je o neho dôkladne postarané, je cvičený, vychovávaný pri dvoch malých deťoch a v susedstve nevykonal nikdy žiadny konflikt ani náznak hrozby.

Považujem takéto správanie vedenia mesta Šale za DISKRIMINAČNE, 

Prosím, aby petíciu podpisovali hlavne obyvatelia mesta Šale, v prípade, že nie ste z mesta Šaľa, uveďte to prosím Vás do poznámky,


Marek Jánošík    Kontaktujte autora petície




Facebook