VÝZVA NA ZACHOVANIE SÚČASNÝCH PREMLČACÍCH DÔB PRI TRESTNÝCH ČINOCH PROTI SLOBODE, ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI, RODINE A MLÁDEŽI

Znenia zákonov, ich schvaľovanie a novelizácie sú často predmetom politických súperení medzi jednotlivými subjektmi politického spektra.
 
Hranicou, ktorá by nemala byť prekročená, je elementárna ľudskosť.
V prípade, ak ide o úpravy Trestného zákona dotýkajúce sa zdravia, slobody či ľudskej dôstojnosti, by o to viac siločiary politického súperenia a osobných záujmov nemali zasahovať do elementárnej citlivosti voči obetiam násilných trestných činov.
Záujmom voličov opozície i koalície, ako i záujmom poslancov všetkých táborov v aréne parlamentného súperenia by malo byť, aby páchatelia odpudzujúcich trestných činov, pri ktorých dochádza k ublíženiu nielen na tele, ale často i na krehkej ženskej duši, boli spravodlivo potrestaní.
 
Citlivá ženská psychika sa vyrovnáva s bezohľadným či krutým prístupom neraz veľmi dlho a nie ľahko. Traumy spôsobené trestnými činmi proti slobode a ľudskej dôstojnosti neraz zostávajú u obetí ako jazvy na duši po celý život. Často sa však tieto zranenia ani nezacelia a zostávajú ako nezahojené rany na citlivej duši žien po celý život.
Tomuto faktu majú zodpovedať aj dĺžky premlčacích dôb.
 
Nie každá osoba má dostatočné právne vedomie, možnosti i odvahu na to, aby bola schopná postaviť sa tyranovi a uskutočniť potrebné kroky na svoju ochranu čím skôr. Obete násilných trestných činov neraz čelia psychickej manipulácii, ktorej dôsledkom môže byť, že naberú silu o bolestivom a traumatickom zážitku hovoriť až po pomerne dlhom čase. Prvotné úkony trestného konania je teda možné začať vykonávať až neskôr.
 
Rovnako môže trvať dlhé roky, kým sa v prípade sexuálnych trestných činov spáruje stopa DNA z miesta činu so vzorkou DNA páchateľa. Za všetky prípady možno spomenúť mediálne známy prípad, keď bola stopa DNA spárovaná až po 11 rokoch. V prípade, ak by nadobudla účinnosť schválená novela Trestného zákona, tento prípad by bol premlčaný.
V prospech skrátenia premlčacích dôb pri násilných trestných činoch neobstojí ani argument, že by si obete po rokoch znásilnenie či týranie vymýšľali z pomsty alebo iných zištných dôvodov. V prípade nepravdivých obvinení by totiž bola zrejmá dôkazná núdza. Nevinné, krivo obvinené osoby nepotrebujú kratšie premlčacie doby, ba naopak, mali by sami trvať na prejednaní veci, aby mohli následne uskutočniť ďalšie právne kroky vyplývajúce z prípadného krivého obvinenia.
 
Kratšie premlčacie doby teda hrajú do karát jedine osobám, proti ktorým by mohol byť dostatok dôkazov na ich odsúdenie v trestnom konaní.
 
Skracovanie premlčacích dôb teda nie je v záujme spravodlivosti a dobra. A právo má byť, slovami rímskeho vzdelanca, právnika Celsa, práve umením dobra a spravodlivosti.
Považujeme za mravne neakceptovateľné, ak by v dôsledku politického boja malo dôjsť k oslabovaniu ochrany žien či detí, ktoré si v modernej demokratickej spoločnosti zasluhujú citlivé zaobchádzanie, pochopenie a adekvátnu ochranu zo strany zákona.
 
Týmto na Vás z pozície nezávislej organizácie na ochranu ľudských práv apelujeme, aby ste po prípadnom vrátení novely Trestného zákona ponechali aspoň v prípade trestných činov proti slobode, ľudskej dôstojnosti, rodine a mládeži dĺžky premlčacích dôb podľa stavu, ako je uvedený v zák. 300/2005 Z. z. v znení zák. č. 402/2023 Z. z.
 
Prajme si, aby politické boje a mocenské siločiary nekrivili ľudskosť, práva žien, detí a iných obetí trestných činov.
 
 

JUDr. Mgr. Peter Bednár, predseda European Human Rights Society (NGO)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Mgr. Peter Bednár, predseda European Human Rights Society (NGO) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...