Výstavba bytového domu Holíč ul. Márie Terézie

My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom výstavby bytovky na parcele číslo 927/17 v k.ú. Holíč...

 

Poukazujeme na to, že podľa § 34 stavebného zákona je účastníkom územného konania o umiestnení stavby fyzická osoba, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, pričom platí, že účastníkom konania je osoba dovtedy pokiaľ sa nepreukáže (rozhodnutím príslušného orgánu) opak. Z pohľadu na katastrálnu mapu, ale i zo samotnej prípadnej obhliadky na mieste činu je zrejmé, že my ako vlastníci parciel C 927/266, 927/260, 927/265, 927/262,927/20,  927/261, ktoré sa nachádzajú v priamej blízkosti navrhovanej stavby budeme priamo dotknutí či už jej realizáciou, ale tiež samotnou existenciou.

 

žiadame

1.Odmietnutie zámeru výstavby bytovky na parcele číslo 927/17, 

2. Odmietame narušovanie súkromia a znižovania komfortu bývania už postavených rodinných domov, ktoré by boli súbežne s bytovkou, hrozí zvýšená premávka motorových vozidiel 

 

Screenshot_20210303-114706.pngScreenshot_20210305-1840502.png


Martin Hanzalík, Boris Vincek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Hanzalík, Boris Vincek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...