Petícia za dobudovanie vodovodu v mestskej časti Žilina-Bánová

My obyvatelia mesta Žilina a iní priaznivci touto petícou na základe verejného záujmu podľa § 1 Zákona č. 85/1990 Zb. (Zákon o petičnom práve) žiadame mesto Žilina ako zodpovedného za stav a dostupnosť pitnej vody pre svojich obyvateľov o dobudovanie siete vodovodu v mestskej časti Žilina-Bánová v piatich vetvách na uliciach: 1. Mesačná, 2. Záhradnícka, 3. Bláhová, 4. Jedľová, 5. Jabloňová. 

Mesto Žilina v Spoločnom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a blízkych obcí na roky 2023 - 2032 identifiuje takmer 700 domácností s napojením na vlastný zdroj vody (studňa) bez napojenia na verejný vodovod. Do uvedeného počtu patrí aj vyše 150 domov na vyššie uvedených uliciach. V minulosti sa v rámci budovania vodovodu v mestskej časti  Žilina-Bánová výstavba z rôznych príčin neuskutočnila. 

Podľa Článku 44 Ústavy SR má každý občan právo na priaznivé životé prostredie. V rovnakom článku sa ďalej píše, že štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov. V prípade nemožnosti využívať kvalitnú upravenú vodu z verejného vodovdu obyvateľmi piatich uvedených ulíc tak vzniká rozpor s ústavou. Zároveň štát zlyháva v realizácii ochrany vlastých prírodných, v tomto prípade vodných, zdrojov, pretože toleruje dlhodobo neudržateľný stav napojenia domácností na vlastný zdroj pitnej vody.  

Na prehľadnejšie informácie ohľadom rozsahu, financovania, časového harmonogramu a našich informačných zdrojov prikladáme informačný materiál dostupný online cez nasledujúci odkaz: Prezentácia k dobudovaniu vodovodu

Depositphotos_464073768_XL2.jpg

(ilustračný záber z výstavby vodovodu, zdroj: www.voda-portal.sk)

 

Petičný výbor v abecednom poradí:

Ing. Michal Adámek, Mesačná 15, Žilina-Bánová

Mgr. Martin Benikovský, PhD., Mesačná 14, Žilina-Bánová 

Ing. Ľubomír Krajči, PhD., Záhradnícka 13, Žilina-Bánová

Jozef Mičic, Pomocná 4, Považský Chlmec

Ing. Miroslav Šutka, Hlinská 12, Žilina   


Martin Benikovský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Benikovský na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...