Voľby cez internet

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,

žiadame novelizáciu zákona o voľbách, v znení aby bolo možné voliť kandidátov vo všetkých vypísaných voľbách i elktronickou formou - cez internet .