Ustanovenie o.Mariána Kuffu za arcibiskupa košickej arcidiecézy

Drahý pápež František 

Touto petíciou a výzvou sa obraciame na Vás ako na veľkňaza katolíckej Cirkvi, ktorý má moc kľúčov od Ježiša Krista, aby ste mohli ustanoviť biskupov. Obraciame sa na vás s náležitou prosbou, aby ste ustanovili o.Mariána Kuffu za arcibiskupa košickej arcidiecézy.

 -Kňaz Marián Kuffa má dlhoročné skúsenosti nie len ako farár v Žákovciach, ale aj ako apoštol chudobných, ktorý svoj apoštolát rozšíril po celom Slovensku, dokonca aj mimo štátu.

-Okrem jeho služby chudobným sa venoval aj apoštolátu rodinnej politiky, keď úspešne dokonal Dielo a to zastavením “Istambulského dohovoru”, ktorý ohrozoval morálku slovenského národa. Právom ho ľudia nazývajú “otcom národa”.

-Nezačlenil sa do žiadnej politickej strany, ale pritom jeho hlas dobrého pastiera bolo počuť aj v politickej sfére.

-Otec Kuffa dokonca čelil skúške poslušnosti voči svojmu biskupovi, v ktorej obstál úspešne, keď mu bolo zakázané pôsobiť mimo svojej diecézy. Nemohol šíriť apoštolát mimo diecézy, ale poslúchol svojho biskupa, podľa príkladu sv.Pia z Pietralčiny.

- Zvlášť v posledných rokoch v čase krízy a pandemických obmedzení sa zachoval voči blížnym ako dobrý pastier, ktorý sa staral o všetkých bez rozdielu a tak aj o tých, ktorí boli nakazení alebo sa im nedostalo zdravotného ošetrenia, kvôli obmedzeniam.

-Nikoho nenútil sa povinne očkovať proti koronavírusu a nebránil veriacim prijímať Eucharistiu do úst, práve naopak poukazoval na úctu voči sv.prijímaniu. Ukázal sa ako milosrdný otec, ktorý prijíma všetky deti bezohľadu na ich hriechy alebo slabosti.

-Jeho láska k Srdciam Ježiša a Márie i svätým sa dostatočne prejavuje navonok tak, že to vidia veriaci aj neveriaci. Jeho skutky milosrdenstva a práce potvrdzujú jeho kázne a preto sa na neho obracajú o pomoc aj veriaci z iných cirkví, či dokonca aj ateisti.  

Dalo by sa povedať, že sa osvedčil v základných, ale aj mimoriadných situáciách, čo ho právom uskutočňuje schopného na biskupskú vysviacku. Nie len biskupa spišskej diecézy, v ktorej pôsobí ako farár, ale aj na arcibiskupa, ktorý dokáže byť dobrým pastierom celej košickej arcidiecéze.  

Drahý otec František, obraciame sa na vás s touto žiadosťou z rôznych častí Slovenska, ale aj zo zahraničia, lebo mnohým záleží na tom, aby sme mali dobrého pastiera partikulárnej Cirkvi na Slovensku.

Túžime po arcibiskupovi, ktorý bude chrániť svojich veriacich ako dobrý pastier a nebudú mu brániť byť apoštolom po celom východnom Slovensku. Želáme si dobrého pastiera, ktorý chráni svoje ovečky pred nepriateľmi ako duchovnými, tak aj civilnými a vedie ich správnou cestou. 

V mene všetkých veriacich vám ďakujeme za vypočutie a modlíme sa, aby vám Boh dal silu sa rozhodnúť podľa Jeho svätej vôle. Nech vám v tom pomáha Sedembolestná Panna Mária - svojim orodovaním u Syna a Kráľa Ježiša Krista.

Lex.spiritualis

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Milan Alezár bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...