Návrhy na zmenu územného plánu v procese Zmien a doplnkov č. 16/2019 územného plánu mesta Prešov

Obyvatelia mesta Prešov týmto podávame spoločné návrhy na zmenu územného plánu mesta Prešov. Toto podanie je spoločným podaním viacerých obyvateľov mesta Prešov.

 

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ZMIEN


1.) "Lesopark mesta Prešov" - rekreácia ako hlavná funkcia mestských lesov
2.) Bytové domy ako neprípustná funkcia v regulatívoch rodinných domov
3.) Väčšie odstupy budov na bývanie podľa odporúčania normy STN 73 4301
4.) Posilniť bývanie v regulatívoch rodinných domov prielukami

 

Konkrétne znenie a odôvodnenie navrhovaných zmien je dostupné online: TU

 

QR_kod_na_PDF_Návrh_na_zmenu_012.png

Obyvatelia mesta Prešov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Obyvatelia mesta Prešov na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook