Petícia proti zriadeniu a prevádzkovaniu samostatnej zvernice PITELOVÁ pre chov jelenej a danielej zveri

My, podpísaní občania, nesúhlasíme so zriadením a prevádzkovaním samostatnej zvernice Pitelová z týchto dôvodov:
- Oplotenie okolo zvernice na ploche vyše 150ha by vážne narušilo migráciu divokej zveri a hrozili by častejšie strety s medveďmi a inými šelmami priamo v blízkosti obce - Zriadením a prevádzkovaním zvernice za značne zvýši doprava cez obec Pitelová, čím sa ohrozí bezpečnosť chodcov, hlavne detí /v obci nie sú vybudované chodníky/ - Zriadením a prevádzkovaním zvernice bude ohrozená bezpečnosť turistov a hubárov /zatúlané guľky pri love zveri/
- V lokalite, kde je plánovaná zvernica sa nachádza regionálne biocentrum RBc4 Teplý Grúň, ktorý je v severnej časti spojený s regionálnym biokoridorom RBk4 Chrasťová, ktorý je ďalej napojený na nadregionálny ponticko-panónsky terestrický biokoridor, ktorý je v Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom, ktorého súčasťou je aj biocentrum RBc4 a biokoridor RBk4 je považovaný sa strategickú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny.
- V čase, keď si čoraz viac uvedomujeme dôležitosť divokej prírody je neprípustné, aby bola oplotená tak rozsiahla plocha voľnej krajiny
120298162_332790971278763_6215754509525716021_n.jpg

Martin Paššák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martin Paššák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook