STOP TYRANIU

My, nižšie podpísaní, prostredníctvom tejto petície žiadame urýchlené prijatie komplexného Zákona o ochrane zvierat a urýchlené podpísanie Dohovoru Rady Európy o ochrane zvierat. Jedinou právnou normou, ktorá v  súčasnosti túto problematiku rieši, je len jeden paragraf zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, no aj ten zvieratá vníma výlučne ako súčasť potravinového reťazca. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá zviera stále defi nuje iba ako vec. Preto zvieratá ani dostatočne nechráni a prípady ich týrania netrestá tak, ako to robia ostatné krajiny. Slovensko dodnes nepodpísalo ani Dohovor Rady Európy o ochrane zvierat, kde sa im priznáva status cítiacej bytosti. Účelom prijatia nového zákona je vytvoriť predpoklady na ochranu zvierat úpravou právneho správania ľudí k nim a upraviť základné podmienky chovu a držby nebezpečných živočíchov. Preto žiadame o prijatie plnohodnotného Zákona o ochrane zvierat, a podpísanie Dohovoru Rady Európy o ochrane spoločenských zvierat, ktorý bude zaručovať a akceptovať : • zviera ako cítiacu bytosť, nie ako vec a na základe toho stanoviť jasné práva a postihy za porušenie zákona a dbať na ich vymožiteľnosť • zaručovať zvieratám ich základné životné potreby, dôstojný život a rovnako dôstojnú smrť • chrániť zvieratá pred týraním, zákaz transportu živých jahniat, prepravu zvierat určených na jatky obmedziť na osem hodín, úplný zákaz klietkového chovu hydiny • zákaz cirkusov so zvieratami, akéhokoľvek používania zvierat pre zápasy, zákaz celoročného držania psov na reťaziach • ustanoviť povinnosť obce mať útulok, ktorého súčasťou je karanténna stanica • zákaz usmrcovania spoločenských zvierat za účelom ich konzumácie a na náboženské účely • zákaz utrácania zdravých zvierat a zákaz svojvoľného opustenia zvierat • zabrániť ilegálnemu chovu zvierat a zaviesť povinnú registráciu chovných staníc • jasne stanoviť spôsob chovu a ochrany hospodárskych zvierat a exotických zvierat • stanoviť dostatočnú ochranu voľne žijúcich zvierat • zákonom pristúpiť k zákazu chovu kožušinových a pokusných zvierat, vrátane zákazu prevádzkovania kožušinových fariem • sprísniť kontroly zo strany poverených štátnych orgánov a vytvoriť inštitút zvieracej polície s plnohodnotnými kompetenciami orgánu činného v trestnom konaní vrátane možnosti vstupu na súkromný pozemok a odobratia týraného zvieraťa • v rámci vymožiteľnosti práva ustanoviť povinnosť identifi kácie každého zvieraťa mikročipom

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Neznamy na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...