Slovensko nie je len Bratislava !

Žiadame aby sa ministerstvo kultúry a nová vláda začali zaujímať o kultúru v regiónoch a zveľaďovať naše kultúrne poklady a nie odsúvať na vedľajšiu koľaj a chváliť sa nimi len ako atraktívny darček významným návštevám.
924A882B-7EFB-4091-BE92-940A16A1BA88.jpeg
Aktuálny stav prvej budovy Matice slovenskej v Martine, dnes v nej sídli  Literárne múzem v rámci Slovenskej národnej knižnice.

 

Slovensko nie je len Bratislava !

Slováci patria nepochybne medzi národy s bohatou kultúrou, ktorú po stáročia aj napriek útrapám chránili naši otcovia. Národ učupený pod Tatrami je studnicou zvykov a tradícii, ktoré hudobníci, maliari, remeselníci... ponúkajú s úspechom svetu. Zvyky a tradície prameniace z regiónov Slovenska sú dnes výkladnou skriňou a atraktívnym vývozným artiklom slovenskej kultúry. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že Slovenská republika má svoje miesto na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva:

Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba,
Terchovská muzika
Gajdošská kultúra
Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách

Taktiež zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je tvorený výlučne tradičnou regionálnou kultúrou:

Radvanský jarmok
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
Tradičné ručné zvonenie na zvony a tradícia zvonárov na Slovensku
Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba
Terchovská muzika
Čičmianske ornamenty
Banskoštiavnický Salamander
Tradičné bábkarstvo na Slovensku
Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku
Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny 
Vajnorský ornament 
Modrotlač
Horehronský viachlasný spev

 

Doposiaľ sa však zo strany štátu venuje len slabá, ak vôbec nejaká, pozornosť rozvoju kultúry na regionálnej úrovni, rovnako aj kultúre národnostných menšín. Vidíme ako štát podporuje veľké kultúrne akcie konané najmä v Bratislave a kultúra v regiónoch sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Tento žalostný stav je nutné urýchlene zmeniť a začať riešiť. Veď bohatstvo nášho národa pramení práve z regiónov a najmä tu je potrebné vychovávať nové generácie muzikantov, spevákov, folkloristov či majstrov. Veď napríklad náš tradičný nástroj Fujaru už dnes pomaly nemá kto vyrábať a neexistuje nová generácia majstrov. Ak okamžite nezačneme riešiť tento žalostný stav prídeme o to čo tu naši otcovia po stáročia budovali.

Žiadame preto novú ministerku kultúry o stretnutie

Žiadame aby sa ministerstvo kultúry a nová vláda začali zaujímať o kultúru v regiónoch a zveľaďovať naše kultúrne poklady a nie odsúvať na vedľajšiu koľaj a chváliť sa nimi len ako atraktívny darček významným návštevám.

 

Podpor svojim podpisom kultúru v Tvojom regióne!

 


Eva Lacová, Maroš Balog    Kontaktujte autora petície