Zmena a doplnenie Občianskeho zákonníka, ochrana obetí neoprávnených zásahov

Komentáre

#11

Je dôležité podporiť dobré a správne zmeny

Erik Schmidt (Bratislava, 2023-04-25)

#12

Chcem

Ján Dučák (Spišská Nová Ves, 2023-04-25)

#13

Znenie a podmienky uvedené v petícii pokladám za správne a výsostne aktuálne.

Elena Potengová (Šamorín, 2023-04-25)

#15

Podpisujem

Lubomir Murarik (Bratislava - Ružinov, 2023-04-25)

#19

Podpisujem

Nataša Kozelkova (Košice, 2023-04-25)

#23

Podpisujem

Mgr. Erik Halgos (Wien, 2023-04-25)

#26

Nesuhlasim

Petra Cseresova (Bratislava, 2023-04-25)

#36

tak to citim

Richard Papuga (Haniska okr.Kosice, 2023-04-25)

#44

Plne súhlasí so znením petície

Ľubica Hlasicová (Bratislava, 2023-04-25)

#50

👍❗

Ján Pekarovič (Jaslovské Bohunice, 2023-04-25)

#51

Podpisujem

Margita Beňová (Žiar nad Hronom, 2023-04-25)

#54

Je nutná zmena uvedených zákonných ustanovení.

Martin Ribár (Bratislava, 2023-04-25)

#56

to považujem za správne…

Ondrej Falat (BIEL, 2023-04-25)

#74

Súhlasím s odôvodnením.

Martin Fábry (Bratislava, 2023-04-25)

#91

Súhlasím

Tomáš Kovačovič (Senica, 2023-04-25)

#95

Podpisujem lebo s obsahom hromadnej pripomienky súhlasím.

Zuzana Štrbáková (Banská Bystrica, 2023-04-25)

#99

Považujem navrhované zmeny za potrebné

Elena Szabóová (Nové Zámky, 2023-04-25)

#101

Chcem

Karol Klabnik (Považska Bystrica, 2023-04-25)

#105

Som presvedčený o potrebe

Miroslav Kolcun (Jedlinka, 2023-04-25)

#127

Ide o správnu vec

Marian Suchanek (Bratislava, 2023-04-25)

#136

Suhlasim

Monika Krížová (Žilina, 2023-04-25)

#150

Súčasnú právnu úpravu považujem za nedostatočnú

Dalibor Uhrík (Nové Mesto nad Váhom , 2023-04-25)

#160

Som za ochranu obetí neopravneným zásahom.

Iveta Súkeníková (Veľká Čierna, 2023-04-25)

#164

Podpisujem, lebo mám za to, že navrhovaná úprava prispeje k ochrane potenciálnych obetí.

Alena Jancová (Košice, 2023-04-25)

#178

dobre veci treba podporit

jozef mišanek (košice, 2023-04-25)

#190

Som za dodržiavanie ústavy a základných ľudských práv

Ľuba Cintulova (Karlova Ves, 2023-04-25)