Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Komentáre

#1401

Toto sa môže stať iba na Slovensku. Made in Bananistan

Ján Tomáš (Ilava, 2021-05-10)

#1406

Návrh na prechod Múzea SNP pod kuratelu VHÚ popiera mnohostrannosť tradície SNP, na ktorej je postavená naša demokratická slovenská štátnosť. SNP, to nie je len vojenská tradícia, ale aj a predovšetkým tradícia politická a štátopravna. Je to aj tradícia medzinarodnopolitická. Spomenúť treba aj tradíciu kultúrnu, ktorá sa v podobe Frontového divadla a ďalších aktivít popredných slovenských umelcov na povstaleckom území stala významnou súčasťou našej národnej kultúrnej pamäti. Redukovať SNP na jeho vojenskú stránku, čo ako je významná, je koncepčne nesprávne. Veď SNP bolo na začiatku súčasnej slovenskej štátnosti. Jeho štátoprávny odkaz vyústil po 24 rokoch tvrdých politických pojmov do federalizácie unitárneho štátu a vzniku Slovenskej republiky 1.1.1969. SNP zrodilo tradíciu spájania rozličných, priam protikladných politických síl v mene nadradeneho národného záujmu. Vďaka spontánnym a masovým ľudovým oslavám 50. výročia SNP a návšteve najväčšieho počtu hláv štátov a predstaviteľov parlamentov a vlád v Banskej Bystrici 29. augusta 1994 došlo k definitívnemu uznaniu SR ako demokratického štátu, ktorý sa neviaže na dedičstvo Tisovej farskej republiky založenej na vodcovskom princípe a inštitucionalizovanej rasovej nenávisti, ktorá vyústila do masových deportácií slovenských Židov i Rómov do nacistickych koncentračných táborov.
Tuto komplexnú tradíciu treba rozvíjať na pôde súčasného Múzea SNP v nadväznosti na to, čo doteraz vykonalo, nie trieštiť jeho zložky. Tým skôr, že nosná štátna tradícia musí byt predmetom dobre premysleného vzdelávacieho procesu.
Argumentácia, že na MO bude viac zdrojov, a preto ho treba začleniť do VHÚ pri MO, je absolútne neprijateľná. Na pestovanie svojej nosnej tradície musí štát jednoducho vyčleniť dostatok zdrojov. Cestou nie je rozdeľovať fungujúcu inštitúciu, ale pomáhať v napĺňaní jej poslania všetkými rezortmi. Preto ako bývalý poslanec SNR, ktorému sa na druhý raz s kolegami z SDĽ a s podporou takmer ústavnej väčšiny vo vtedajším zákonodarnom zbore podarilo presadiť 29. august za štátny sviatok SR, zásadne nesúhlasím so zámermi memoranda MK a MO.

Peter Weiss (Bratislava, 2021-05-10)

#1408

Súhlasím s petíciou v celom rozsahu.

Zbyšek Horský (Nitra, 2021-05-10)

#1410

Podpisujem lebo podporujem zamestnancov múzea SNP v ich činnosti a v tom pod ktorú inštitúciu chcú patriť.

Oto Urbánek (Nitra, 2021-05-10)

#1414

Suhlasím.

Jana Slezáková (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1416

Chcem aby si múzeum zachovalo svoj charakter.

MARTA CHOVANCOVÁ (Bratislava, 2021-05-10)

#1419

História je kultúrnym dedičstvom národa.

Jozef Hložný (Divina, 2021-05-10)

#1421

Som za zachovanie naších dejín.

Mária Molnárová (Humenné, 2021-05-10)

#1423

Troppová

Daniela Troppová (Bratislava, 2021-05-10)

#1425

Súhlasím s návrhom a odôvodnením v plnom znení,podporujem autora petície a dúfam že to dopadne dobre. Nakoľko táto zberba pácha denne nenapraviteľné škody.

Gabriel Polician (Košice, 2021-05-10)

#1427

podpisujem

Rudolf Blecha (Bratislava, 2021-05-10)

#1437

Lebo som slovak nie europan ani american.

Igor Kotvan (Senica, 2021-05-10)

#1441

Podpisujem, lebo je to za správnu vec

Zuzana Hárendácsiková (Banská Bystrica , 2021-05-10)

#1448

Podpisujem, lebo Múzeum SNP má mať zachované všetky zložky expozície, vzdelávania i historickej vedy o našich novodobých dejinách. S pripravovanou delimitáciou hrozí redukcia jeho stavu a činnosti len na vojenské aspekty SNP.

Martina Lunevová (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1449

Múzeum SNP nemá patriť pod obranu.

Jaroslav Daniška (Pusté Úľany, 2021-05-10)

#1450

Ministrova svojvôľa

Gabriela Dzurjuvová (Kračúnovce, 2021-05-10)

#1452

Nesúhlasím s politickým rozhodnutím

Katarína Peniašková (Bratislava, 2021-05-10)

#1457

SR postupne stráca štátotvorné prvky (územie - rozpredávame cudzincom, obyvateľstvo - menšiny sú príliš pretláčané dopredu (tu je aj kultúra), suverenita - takmer nemáme vplyv na EU parlament, štátna moc - podobne).
Medzi iným aj kultúru - Múzeum SNP k nej, podľa mňa, patrí.

Libor Tomašec (Žilina, 2021-05-10)

#1462

o nás bez nás rovnako akp pri Mnichovskej zrade

Juraj Kútik (Banska Bystrica, 2021-05-10)

#1464

Skúmanie dejín a zverejňovanie výsledkov patrí pod Ministerstvo kultúry a nie pod ministra vojny Naďa...

Ján Kováčik (Dubnica nad Váhom, 2021-05-10)

#1465

Podpisujem!

Andrej Nikel (Bratislava , 2021-05-10)

#1474

podpisujem Zoltán Sýkora

Zoltán Sýkora (Bratislava, 2021-05-10)

#1477

podpisujem

Mária Dikošová (Horný Hričov, 2021-05-10)

#1483

Ako si vôbec niekto dovoľuje navrhnúť zrušenie tohoto muzea?

Karol Malík (Trenčianske Teplice, 2021-05-10)

#1485

Lebo agenti USA /Nagy a Korčok a ˇobčanka Čaputová/sa snažia rozvrátiť dejiny Slovenska podľa diktátu USA

Vladimír Kytka (Zlaté Moravce, 2021-05-10)

#1496

Je načase zbaviť sa týchto vlastizradcov, pochlebovačov USA ako je Naď, Korčok, Čaputová

Nadežda Kotvanová (Senica, 2021-05-10)

#1499

Nesúhlasím s návrhom priradiť múzeum pod Vojenský historický ústav!

Andrea Schmidtova (Vojka nad Dunajom 425 , 2021-05-10)

#1504

Podpisujem lebo súhlasím

Pa3cius Lukáč (Bzenica 107 , 2021-05-10)

#1513

Podpisujem, lebo súhlasím s názorom petičného výboru, že Múzeum SNP v Banskej Bystrici by nemalo podliehať Ministerstvu obrany SR.

Polakovičová Katarína (Blatné, Lúčna 11, 900 82, 2021-05-10)

#1517

Pod súčasným vedením MOSR by nebol objektívny výskum.

Ivan Komžík (Zlaté Moravce, 2021-05-10)

#1520

Blaho

Milan Blaho (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1525

Podpisujem túto petíciu, pretože pod ministrom Nagyom sa zmenia dejiny a s najväčšou pravdepodobnosťou aj nezastupiteľné miesto Múzea SNP. Vnučka chodila do Múzea SNP na hodiny dejepisu a vďaka týmto hodinám vie o SNP to, čo mnohí v dnešnej dobe spochybňujú. Múzeum SNP nie je vojenské múzeum, je to múzeum o slovenských dejinách. Ak pánovi Naďovi chýbajú tanky a obrnené vozidlá a lietadlo - tie si prípadne môže vziať.

Danuša Meňhartová (Zlaté Moravce, 2021-05-10)

#1537

Lebo múzea patria pod kultúru amajú historickú bázu, nie vojenskú.

Zenóbia Revajová (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1540

Prácu a históriu múzea dobre poznám, stará sa nielen o ochranu historických pamiatok, ale aj o výchovu mladej generácie k vlastenectvu, k národnému povedomiu a občianskej uvedomelosti.

Beata Kosová (Vlkanová, 2021-05-10)

#1548

Podpisujem

Bohuš Bínovský (Vlkanová , 2021-05-10)

#1549

Podpisujem lebo múzeum je múzeom SNP, z hľadiska rozsahu má oveľa širší záber ako VHÚ. Okrem iného si myslím, že ide hlavne o odstránenie Mičeva a prepisovanie histórie SNP.

Boris Pittner (Senec, 2021-05-10)

#1550

Podpisujem petíciu, pretože je vylúčené, aby politici rozhodovali totalitným spôsobom "o nás bez nás" bez toho, aby sa poradili najprv so samotným Múzeom SNP, Zväzom múzeí na Slovensku, múzejnou a galerijnou radou. Ministerka kultúry svojou nekompetentnosťou a neodbornosťou poškodzuje slovenské múzejníctvo. Jedna vec je preveriť činnosť Múzea SNP a vyvodiť personálne dôsledky odvolaním štatutára, druhá je netransparentne podriadiť nezávislosť múzea pod rezort obrany. Múzeum vo svojej VVČ realizuje aj výskum spoločenských javov a života v sledovanom období, a teda sa nemôže sústreďovať len na vojenskú stránku tzv. SNP.

Tomáš Adamčík (Žilina, 2021-05-10)

#1556

Podpisujem

Martin Makranský (Kosice , 2021-05-10)

#1561

S obsahom petície súhlasím.

Ivan Vajda (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1565

nesúhlasím s tým, že Múzeum SNP má patriť pod Naďa, ktorý sa nevedel ani pokloniť padlým pri kladení vencov na Slavíne

Viera Zeminová (Brezno, 2021-05-10)

#1567

Muzuem je kulturna pamiatka BB nie armadny majetok !

Andrea Petrie (Banska Bystrica, 2021-05-10)

#1573

Pretože múzeum patrí kultúre a nie vojsku

Martina Zerolová (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1576

chcem KULTÚRU, nie vojakov

Lucia Peniaková (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1577

Konečne niekto bojuje za pravdu a objektivitu dejín

Andrea Gabrišová (Spišská Nová Ves , 2021-05-10)

#1580

Podpisujem, lebo múzeum je múzeum, aj keď je to (čiastočne) múzeum vojenstva a obrany vlasti, ale so súčasnou aktívnou obranou a jej organizáciou s prevádzkou NEMÁ NIČ spoločne!
Je to kultúrna ustanovizeň historickej pamäti !! nie aktívneho vojenstva!!!
Žiadalo by sa ešte expresivnejsie, ale slušný slovník je mojou zásadou.
Múzeum je funkčné, progresívne a na európskej úrovni, je potrebné si nájsť čas a venovať mu týždeň fyzicky-ale to je veľa, samozrejne... pre niekoho...
Pekný deň prajem!

Pavol Hriň (Banská Bystrica, 2021-05-10)

#1583

podpisujem

vladimir zapletal (kostoliste, 2021-05-10)

#1593

Nie je to len o vojne

Katarína Benkovičová (Bratislava, 2021-05-10)

#1597

Vážený pán Minister obrany Naď,
v roku 2013 som natočil dokumentárny film Odchádzanie o zajatých povstaleckých vojakoch, ktorých Nemci odvliekli do zajateckých a koncentračných táborov v Ríši. Hľadali sme peniaze na jeho výrobu. Požiadali sme o podporu tiež Ministerstvo obrany SR, ale nedostali sme nič. Film sme mohli dokončiť aj vďaka pomoci Múzea SNP. Jeden divák o dokumente napísal:
"Prečo sa takéto skúsenosti vojnovej generácie nedostanú mladým do rúk. Prečo sa niečo takéto nepustí mladým na školách? Veď ja sa cítim taký slepý po tomto filme. Neviem o ničom. V škole by nám to mali ukázať a učiť takéto veci.... Kam sa to všetci uberáme.. Oddeľujeme mladých od starých a tak sú ich skúsenosti a múdrosti stratené v nekonečne."
Tu je link na film: https://www.youtube.com/watch?v=M_6THeJuU2c
Účinkuje v ňom aj Pavel Úkrop, bývalý vojak a väzeň KT Stutthof. Spolu s nim tam Nemci odvliekli 1600 slovenských povstalcov.
Jeho slová by si mali pracovníci MO SR zobrať k srdcu a hlboko sa nad nimi zamyslieť.
„Presviedčal som úrady o tom, že sme boli zavlečení nie do zajateckého ale do koncentračného tábora. A neverili mi. Z ministerstva obrany mi povedali, že zavádzam úrady, že žiaden koncentračný tábor Stutthof nebol a že dajú na mňa trestné oznámenie. Strašili ma, že ma dajú zavrieť. Musel som doniesť dokumenty z historického ústavu z Poľska, že ten koncentračný tábor skutočne jestvoval.
Horšie ako neúcta je opovrhnutie ľuďmi, ktorí svoje životy obetovali za to, aby aspoň v takom stave slovenský národ ostal, v akom je.
Každý štát na svete si hľadá aj jedného vojaka, hoci aj v džungli. U nás sa 1300 mužov domov nevrátilo. Absolútne nikto neprejavil o nich záujem. To celé Pobaltie je posiate mŕtvolami našich chlapcov. Kde sú ich hroby?“ P. Úkrop.
Takýchto príbehov je obrovské množstvo. Príbuzní slovenských povstaleckých vojakov hľadajú na vlastnú päsť v Poľsku a v Nemecku miesta, kde spočívajú telá ich blízkych.
Hanbia sa za Ministerstvo obrany SR. Neveria, že mu záleží na odkaze tradície boja za slobodu, keď sú takí indiferentní voči osudu tisícov nezvestných slovenských povstalcov.
Bolí ich, keď vidia, ako si nemecké organizácie v spolupráci s Ministerstvom obrany spolkovej republiky Nemecko dajú tu námahu, že pátrajú po každom vojakovi, identifikujú tela na základe DNA a Slovensko sa často chová k vlastným povstaleckým vojakom, akoby neboli príslušníci tohto národa.
Pýtajú sa, ako je možné, že doteraz MO SR neinicializovalo vznik komisie, ktorá by sa tým zaoberala?
Prečo sa nikto z historikov MO SR nevydal napr. po trase Pochodu smrti, na ktorý boli nútení ísť väzni z poľského Stutthofu až do nemeckého Zarrentina /trval od 25.1. – 12.3. 1945/ a nepokúsil sa pátrať, kde všade sú ich hroby? Viete akú satisfakciu by dostali ich príbuzní? Viete ako by to pomohlo reputácii MO SR?
Je čo naprávať, aby sa kredit MO SR zlepšil. Je len na Vás, či sa do toho pustite, alebo aj Vy zostanete k tomu ľahostajný, ako mnohí Vaši predchodcovia.
Želám Vám pritom veľa odvahy a vytrvalosti.
S pozdravom,

Mgr. Dušan Hudec
režisér

Dušan Hudec (Bratislava, 2021-05-10)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...