Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Komentáre

#2803

Dejiny prepisovať je nemysliteľné!

Peter Strnad (Nitra, 2021-05-12)

#2819

Myslím si, že Múzeum SNP pod rezort obrany nepatrí.

Marian Veselský (Bratislava, 2021-05-12)

#2824

Podpisujem túto petíciu, lebo to čo sa snaží dokázať a robí p. Naď nemá obdoby, je to neúcta , je to doslova hulvátske správanie sa k obetiam SNP a hlavne k tým čo sa zaslúžili o vybudovanie a následne aj rozvoj a súčasnú podobu pamätníka SNP

Michal Zeman (Poprad, 2021-05-12)

#2825

Som proti deštrukčnému chovaniu Naďa. Ten človek je pre Slovensko katastrofa a nie len on zo súčasnej vlády!

Jozef Badár (Spišská Nová Ves, 2021-05-12)

#2840

Jaro Naď je len psychicky narušený jedinec,okrádajúci národ o všetko,čo nás národom robí.

Ján Ihnačák (Kežmarok, 2021-05-12)

#2845

chcem zachovať múzeum

Marta Liptáková (Trávnica Hornohájska 425, 2021-05-12)

#2847

Som Bystričanka a pamätník SNP patrí celému národu, nielen vojakom. Zámery pána Naďa (zrejme nadiktované - vieme kým), majú demontovať národné povedomie, históriu v rámci globalistických utopických plánov, ktoré - verím - sa nenaplnia!

Sylvia Bzdúchová (Šamorín, 2021-05-12)

#2858

Múzeum SNP v Banskej Bystrici má ostať tam kde bolo stále pod ministerstvo kultúry .

Monika Pakesová (Rožňava , 2021-05-12)

#2860

Daniela Reháková

Daniela Reháková (Bratislava, 2021-05-12)

#2863

Nesúhlasím s ministrom obrany a nepríjmam jeho argumenty.

Vladimír Schwandtner (Budmerice, 2021-05-12)

#2865

Podpisujem. Zachar

Peter Zachar (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2868

Podpisujem pretože súhlasím, že Múzeum SNP v B.Bystrici má zostať pod ministerstvom kultúry.

Jana Korompaiová (Michal nad Žitavou, 2021-05-12)

#2871

Chcem zachovať múzeum v takom stave akom je.

Vojtech Vajcík (Brezno , 2021-05-12)

#2876

Múzeum SNP je symbolom národného povstania a nesmie sa stať hlásnou trúbou pre tých čo prekrúcajú dejiny. Slovensko oslobodila Červená armáda a spojenci, naši otcovi a dedovia a nie novodobí hrdinovia spoza oceánu.

František Chamula (Bratislava, 2021-05-12)

#2877

...som proti takemuto necitlivemu az nelogickemu zasahu do muzejnictva...

MARIANA Vazanova (Zvolen, 2021-05-12)

#2880

Milujem Rusko

Andrea Malík Sláviková (Bernolákovo, 2021-05-12)

#2890

Podpisujem

Mária Janeková (Žilina 1, 2021-05-12)

#2897

neverim v uprimnost tejto vlady

josef Halamka (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2904

SNP ako jeden z pilierov našej novodobej štátnosti je významne a nezastupiteľne reprezentovaný Múzeom SNP doma a v zahraničí. Delimitácia pod rezort obrany nie je zárukou jeho jeho súčasnej a budúcej misie ako plnohodnotnej múzejnej , ale aj ako inštitúcie vedy a výskumu v tak dôležitej a významnej udalosti akým je pre nás všetkých SNP.

Jozef Petráš (Sučany, 2021-05-12)

#2907

vážim si ich prácu za posledné roky

Peter Lačný (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2910

Som za zachovanie tak, ako je to dnes.

Eva Bartáková (Brezno , 2021-05-12)

#2917

nikto mi nevysvetlil, preco by toto malo robit, kvoli comu..

Matúš Kaššay (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2918

Dejiny Slovenska nie sú LEN dejinami "zbraní".Možno,na prvý pohľad sa zdá,že múzeum SNP je len o zbraniach tak prečo ho"nestrčiť" pod ministerstvo obrany.A ministerstvu kultúry sa "uľaví".A práve to sa nesmie stať.Múzeá, všeobecne, sa nemôžu riadiť rozkazmi a príkazmi ! To platilo za socializmu na ZVS.Musia zostať BEZ vplyvu akejkoľvek ideológie s možnosťou samostaného rozhodovania.

Vojtech Zachar (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2921

Podpisujem, pretože mi záleží na Múzeu SNP a jeho budúcnosti.

Bianka Ľuptáková (Vígľaš, 2021-05-12)

#2922

Najväčšia udalosť v novodobých dejinách Slovenska má mať svoju trvalú pripomienku nezávisiacu na politických túžbách a orientácii intelektuálne najmenších jednotlivcov.

Karol Bóna (Dobříš, 2021-05-12)

#2927

Som za zachovanie múzea SNP......

Bystrík SEMEŠ (Nové Zámky, 2021-05-12)

#2930

Podpisujem, lebo nesúhlasím s podriadením Múzea SNP pod Vojenský historický ústav

Marian Smolec (Michalová, 2021-05-12)

#2934

Múzeum SNP má zostať v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR,

Zoroslav Záhon (Bratislava, 2021-05-12)

#2939

Nechcem, aby sa múzeum SNP premenilo na propagandu ministra obrany

Michal Greštiak (Zvolen-Zolná, 2021-05-12)

#2940

Tomi maros

Maros Tomi (Rostar, 2021-05-12)

#2948

Stotožňujem sa s ideou petície v plnom rozsahu. Je nemysliteľné zo dňa na deň šmahom ruky bezdôvodne zmeniť dlhodobo (66 rokov!) budovanú premyslenú (a rokmi overenú) koncepciu konsolidovanej muzeálnej inštitúcie, poctivo vykonávajúcej zbierkotvornú, bádateľskú, prezentačnú činnosť a jej nespochybniteľný kultúrno-spoločenský dosah!

Hana Benediková (Bratislava, 2021-05-12)

#2950

Podpisujem, lebo nesúhlasím s preradením Múzea SNP v Banskej Bystrici pod ministerstvo obrany

Jana Smolcová (Michalová, 2021-05-12)

#2955

Považujeme za nehorázne a hanebné, že vláda SR vôbec uvažuje o transfere Múzea SNP v Banskej Bystrici pod riadenie Vojenského historického ústavu.
Múzeum SNP je symbolom boja proti fašizmu za slobodné Československo, symbolom, na ktorom je založená obnovená štátnosť Československa od roku 1945 a Slovenskej republiky od roku 1993.
Pri tomto rozhodnutí vlády SR ide aj o pohŕdanie hrdinstvom desaťtisícov vojakov, partizánov a príslušníkov asi 30-tich národov protihitlerovskej koalície, ktorí v boji proti fašizmu na území Slovenska položili svoje životy.
Slovenské národné povstanie pomohlo čiastočne zastaviť aj vraždenie Židov na Slovensku, ktorí v ňom bojovali a zomierali.
PhDr. Ivan Mačura
predseda OZ Pamätník obetiam totality a holokaustu v Nitre
Wilsonovo nábrežie 112
949 01 Nitra
Tento text použite tak, ako chcete.

Ivan Mačura (Nitra, 2021-05-12)

#2957

Som za zachovanie Múzea SNP v Banskej Bystrici v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Nedajme zničiť pamiatku na hrdinské skutky našich otcov, ktorí bojovali v 2.sv.vojne a v Slovenskom národnom povstaní.

Viera Nociarova (Zvolen, 2021-05-12)

#2958

Stotožňujem sa s obsahom i cieľom petičného textu.

Dušan Hlinka (Rimavská Sobota, 2021-05-12)

#2959

Som presvedčená, že toto múzeum nemá patriť pod Ministerstvo obrany.

Eva Venckova (Poprad, 2021-05-12)

#2962

Podpisujem túto petíciu, pretože si neželám aby múzeum SNP v Banskej Bystrici patrilo pod rezort obrany. Je to top ikona stredného slovenska a memento dejín, ktoré sa týkajú druhej svetovej vojny a povstania na Slovensku. Je pamiatkou pre mnohé veľmi ťažké osudy, ktoré sa vtedy na Slovensku odohrali a nevnímam ho ako iba ako skanzen bojovej techniky alebo armádne múzeum. Naopak jeho význam a koncept je historicky a kultúrne veľmi dôležitý zahŕňa históriu nášho štátu v jeho najťažších chvíľach. Myslím si odhliadnuc od politických otázok, že múzeum vedú a zveľaďujú momentálne veľmi kvalitní ľudia a má našliaputé dopredu s veľmi dobrými projektami. Sám som pravidelným návštevíkom a obyvateľom Banskej Bystrice a nikdy ma nenudí navštíviť toto múzeum znova a znova pri rôzych príležitostiach pri ktorých na nás čakajú vždy nové prekvapenia, expozície alebo projekty. Teraz to takto šmahom ruky rozbúrať, rozkúskovať a hodiť aj kultúrne cez palubu vnímam ako veľmi zlý krok, ktorý akoby bol vlastne motivovaný iba čisto politicky ale nie racionálne a logicky. Ministerke kultúry sa veľmi čudujem, že sa múzea zbavuje s takou ľahkosťou pretože Múzeum SNP mohla byť a hlane stále je jedna z mnoha vlajkových lodí ministerstva kultúry.

Róbert Beňo (Banská Bystrica, 2021-05-12)

#2965

Cítim potrebu zacitovať svojho otca, historika prof. Samuela Cambela: „Popri vojakoch, partizánoch, popri osobnostiach politického života, tvorili prostí občania povstaleckých regiónov, ľudia od pluhov, ale aj od mramorových bankových pultov, širokú sociálnu základňu, početný materiálny, ľudský i mravný potenciál, ktorý sa postavil proti fašistickému agresorovi, na obranu svojho územia, najvlastnejších svojich národných a sociálnych práv.“ (Cambel, S.: Hospodárske pomery v SNP, B.Bystrica 2003 s.4). Ako historik vždy upozorňoval na riziká zjednodušeného nazerania na dejinné udalosti a zdôrazňoval význam ich chápania v čo najširších súvislostiach. Z piety k jeho odkazu, ako aj z úcty k ľuďom, ktorí sa snažia uchovávať spomienky na tak dôležité obdobie našich dejín pre ďalšie generácie, podporujem petíciu v svojom aj otcovom mene.

Jana Višňovská (Malinovo, 2021-05-12)

#2973

...podpisujem, lebo chcem mier, nie vojnu...

julian bosakSt (kosice, 2021-05-12)

#2977

Múzeum patrí pod ministerstvo kultúry

Božena Soldánová (Modra , 2021-05-12)

#2983

Som proti tomu, aby múzeum SNP v Banskej Bystrici prešlo pod ministerstvo obrany riadené nekompetentným amerikanofilom Naďom a bolo rozdelené na dve časti !!!

Andrej Zošiak (Hriňová, 2021-05-12)

#2984

Podpisujem, lebo som hrda na ucastnikov SNP a nase dejiny si je treba pripominat, nie ich likvidovat. Muzeum SNP je krasne a je to symbol

Lenka Tedesco (Modra, 2021-05-12)

#2986

Podpisujem, pretože povstalecké múzeum patrí celému národu a nie rezortu v tejto pomätenej vláde a hlavne preto, že doteraz žilo bez problémov a nemusí ich hladať.

Vladimír Beňovič, Ing. (Pezinok, 2021-05-12)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...