Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Komentáre

#1403

Som zamestnanec MVSR

Erik Hesko (Pobedim, 2020-11-28)

#1405

podpisujem

igor kralovic (Ružomberok, 2020-11-28)

#1417

Policajt na na výsluhovom dôchodok

Jaroslav Ouředník (Poluvsie, 2020-11-28)

#1426

Podpisujem, lebo súhlasím s pripomienkami APVV

Ivan Zorgovský (Pezinok, 2020-11-28)

#1427

Podpisujem.

Jozef Struhar (Bratislava , 2020-11-28)

#1439

Policajt

Mgr. Juraj Lányi (Piešťany , 2020-11-28)

#1440

Podpisujem.

Stanislav Hirka (Stará Ľubovňa, 2020-11-28)

#1443

Súhlasím s obsahom petície.

Peter Balogh (Banská Bystrica, 2020-11-28)

#1445

Podpisujem

Dagmar Cifrová (Bratislava, 2020-11-28)

#1451

Podpisujem túto petíciu, v policajnom zbore SR sú/boli viacerí moji rodinní príslušníci.

Rastislav ILLO (Považská Bystrica, 2020-11-28)

#1454

Miroslav Baláž

Miroslav Baláž (Bratislava - Petržalka, 2020-11-28)

#1455

Podpisujem

Róbert Adamec (Trenčín, 2020-11-28)

#1458

Podpisujem

Peter Juritka (Bratislava , 2020-11-28)

#1459

Podpisujem

Peter Šimunek (Nové Zámky, 2020-11-28)

#1463

Podpisujem lebo sa ma to výsostne dotýka..

Ľubomír Molnár (Žilina, 2020-11-28)

#1466

Podpisujem

Michal Cesnek (Kysucké Nové Mesto , 2020-11-28)

#1474

Ano

Vladimir Petrovič (Banska Bystrica, 2020-11-28)

#1480

Podpisujem

Katarína Filipová (Nitra, 2020-11-28)

#1482

Podpisujem, lebo som bývalí policajt a dôchodkový systém je jediné čo môže policajtov ako tak motivovať, aby svoju prácu ronili dobre, zodpovedne a neúplatne.

Marian Slávik (Banská Belá, 2020-11-28)

#1497

Je to moje právo.

Miroslav Kavčák (Poprad, 2020-11-28)

#1501

Podporuje peticiu

Stanislav Neštický (Trenčín, 2020-11-28)

#1508

Podpisujem, lebo formulácia navrhovanej úpravy je jednoznačná a jej interpretácia môže vážne ohroziť oprávnené nároky cieľovej skupiny výsluhových dôchodcov

Pavel Marko (Vlkanová, 2020-11-28)

#1509

Spodniak

Pavel Spodniak (Brezno, 2020-11-28)

#1515

Podpisujem lebo chcem podporiť hromadnú pripomienku.

Ján Návoj (Nitra, 2020-11-28)

#1530

Som policajt,v aktívnej službe 22 rokov,
Vstupoval som do zboru za istých podmienok, žiadam aby tieto boli dodržané v plnej miere..
Už raz bol zákon zmeneny...

Patrik Jakube (Bojna, 2020-11-28)

#1531

Som tiež policajt vo výslužbe.

Tibor Fraňo (Mužla, 2020-11-28)

#1535

Nastupil som do služby pre štát v roku 2004 za podmienok tej doby! Nie tejto vlady čo omylom zabudnú na zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je upravená v Čl. 17. Prečo si nezabudli zdvíhať poslanecké platy?

Patrik Ilavský (Košice , 2020-11-28)

#1538

suhlasim

Martin Filka (Senica, 2020-11-28)

#1547

Príslušník ZVJS.

Július Michalec (Zavar , 2020-11-28)

#1553

Podpisujem, lebo nesúhlasím s tým, aby za odslúžené roky v armáde neprináležala žiadna čiastka ako výsluhový dôchodok. Odslúžené mám 16 rokov vo funkcii, ktorá bola náročná na zodpovednosť, loajálnosť, hmotnú zodpovednosť, finančnú zodpovednosť a nehovoriac o iných zodpovednostiach, ktoré prináležali mojej funkcii.
V civilnom sektore je trochu iný svet, ako vo vojenskom. Preto by tomu mala prináležať aj kompenzácia vo forme výsluhového dôchodku.
Armáda vždy znamenala zabezpečenie. Vojaci v armáde zabezpečujú pokoj v krajine. Pripravujú sa na rôzne situácie výcvikom. Nemusím pokračovať myslím ďalej. A je to férové, že rovnaké zabezpečenie sa im dostane po odslúžení.
Preto nesúhlasím, aby im bol odopretý výsluhový dôchodok.

Katarína Horečná (Liptovský Mikuláš, 2020-11-28)

#1569

Sa ma to bytostne týka.

Rastislav ANTUŠ (Martin, 2020-11-28)

#1583

Václav Riapoš

Václav Riapoš (Heľpa, 2020-11-28)

#1593

Podpisujem

Emil Kohut (Radenthein, 2020-11-29)

#1594

Chcem

Tomas Bartovic (Trencin, 2020-11-29)

#1599

Ivan Ďurík

Ivan Ďurík (Topoľčany, 2020-11-29)