PETÍCIA OBČANOV PROTI VÝSTAVBE „LOGISTICKÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA“ A PROTI VYŇATIU POZEMKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

Komentáre

#1001

Chodim do obce Velke Dvorniky na rekreaciu

Magdalena Kassakova (Zuberec, 2020-09-06)

#1002

Projekt bude mať negatívny vplyv na životné prostredie celého mesta aj okolie...

Katarína Limpárová (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1010

Lebo tento projekt má negatívny vplyv na životné prostredie.

Kinga Vargová (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1011

Nechceme

Nikoleta Sulytnerová (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1015

Chcem chrániť vodný zdroj Žitného ostrova

Alzbeta Tothova (Orechová Poton, 2020-09-06)

#1020

Gabriel Szőcs

Gabriel Szocs (Balázsfa, 2020-09-06)

#1025

Je to rabiátny zásah do života občanov, nech už žijú kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Robert Roth (Bratislava, 2020-09-06)

#1040

Nechcem logisticky park v mojom okoli

András Ginzery (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1044

Nechceme 28 hektárovú obriu priemyselnú investíciu v blízkosti našich domov.

Beáta Ginzery (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1053

Logistický park treba budovať mimo obytne zóny. Zamýšľaný projekt bude mať výrazne negatívny vplyv na bývanie. Napr. opakované prejazdy ťažkých kamionov okrem poškodzovania komunikácie a prípadne okolitých domov výrazne zhorší dopravnú situáciu , najmä pri doprave autami do práce.

Miroslav Drotár (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1056

Mivel nem szeretném, hogy olyan helyszínen valósuljon meg az építkezès, mely zavarja az ottlakokat!

Imre Farkas (Vrakúň, 2020-09-06)

#1064

Lebo žijem a bývam v obci Veľke Dvorniky, je to krasne miesto pre rodinny život.Vystavbou logistického parku sa nám výrazne zhorší ovzdušie, kvalita života a su miesta, kde sa to da postaviť mimo zastavaných obytných dedin.

Zuzana Murínová (Bratislava, 2020-09-06)

#1074

Biroova

Andrea Biroova (Ohrady, 2020-09-06)

#1084

Gaal

Margita Gaál (Dunajská streda, 2020-09-06)

#1097

Súhlasím s petíciou.

Gustáv Neilinger (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1101

Súhlasím s petíciou.

Piroska Neilinger (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1112

súhlasím so znením petície

Martin Muránsky (Rovinka, 2020-09-06)

#1140

Podpisujem,lebo som proti hustej kamiónovej premávky násho okolia.

Natália Molnárová (Dunajská Streda, 2020-09-06)

#1141

Fekete

Róbert Fekete (Gabčikovo, 2020-09-06)

#1149

Podpisujem,lebo sa stotožňujem so všetkým,čo stojí v petícii.Okrem toho naše cesty nie sú tvorené na takúto záťaž,aj bez toho sú v katastrofálnom stave.

Erzsébet Molnár (Vydrany, 2020-09-06)

#1163

Marczel

Klaudia Marczel (Baka , 2020-09-06)

#1164

Mahrova Irma

Irma Mahrova (Dunajska Streda , 2020-09-06)

#1170

Podpisujem, lebo to považujem za potrebné.

Mikuláš Huba (Bratislava, 2020-09-06)

#1172

Robert Stuparovič

Robert Stuparovič (Veľké Dvorníky, 2020-09-06)

#1175

Podpisujem a nesúhlasym

Peter Majer (Velke dvorniky, 2020-09-06)

#1181

Popisujem, lebo orná pôda sa má využívať na pestovanie a nie na stavanie.

Ivona Špalkova (Vrútky, 2020-09-06)

#1200

Podpisujem, lebo najväčší nemá vždy pravdu a nemusí sa rozťahovať na úkor iných.

Miroslav Pollák (Levoča, 2020-09-06)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...