PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Komentáre

#1

Lebo potrebujeme zmenu v systéme vzdelávania a jeho hodnotenia.

(Bratislava, 2019-03-28)

#2

Považujem za dôležité vrátiť kredit maturitnej skúške zo SJL

(Nitra, 2019-03-28)

#11

Nie som spokojná so stavom školstva v SR

(Rimavská Sobota , 2019-03-28)

#12

Podpisujem, lebo ministerstvo školstva si robí, čo chce..

(Komarno, 2019-03-28)

#14

Podpisujem, lebo mi nie je jedno akým smerom sa dnešné školstvo uberá a som bezpochyby za jeho zlepšienie.

(Lednica, 2019-03-28)

#19

Geciová Marcela

(Galanta, 2019-03-28)

#24

Podpisujem, lebo sa mi nepáčia zadania, ktoré sa neustále mažú...

(Hronovce, 2019-03-28)

#25

Zdravy rozum kaze....

(Dukovce, 2019-03-28)

#29

Ziaci si zaslúžia byť testovaní z vedomostí a nie z chytákov a mali by mať možnosť ukázať a rozmýšľať, čo sa naučili počas štúdia na strednej škole (nemali by byť nútení rozmýšľať na vysokoškolskej úrovni)

(Lučenec, 2019-03-28)

#37

neznášam povrchnosť a šlendriánstvo

(Ladce,, 2019-03-28)

#38

Podpisujem, lebo som učiteľka slovenčiny a v tomto roku matka maturanta. Každé takéto testovanie prežívam spolu s deťmi a mám pocit, že je to čím ďalej, tým horšie.

(Slavošovce, 2019-03-28)

#48

Súhlasím s návrhmi.

(Leopoldov, 2019-03-28)

#58

Podpisujem, lebo tohtoročný maturitný test zo SJL pokladám ako slovenčinárka za zle pripravený a neprofesionálny kvôli neprimeraným ukážkam, nejednoznačným zadaniam a neriešiteľným úlohám.

(Poprad, 2019-03-28)

#64

Podpisujem, lebo som stredoškolska učiteľka a každoročne prežívam spomínané problémy so svojimi žiakmi

(Trnava, 2019-03-28)

#67

Učila som slovenský jazyk vyše 40 rokov, ale také znechutenie detí, aké je teraz som nezažila. Strácajú chuť a motiváciu učiť sa. Často slabý žiak natipuje výsledky a jeho vedomosti nezodpovedajú známke, ktorú dostane.

(Bukovce, 2019-03-28)

#68

Podpisujem, aby si nemysleli, že sa nedokážeme postaviť

(Martin, 2019-03-28)

#72

Uplne suhlasim.

(Žilina, 2019-03-28)

#79

Podpisuje, lebo NÚCEM šikanuje študentov, tento rok si to odrpeli obzvlášť. Testy zo SJL nie sú zamerané na preverenie vedomostí studenta, ale snažia sa dokázať, že je neschopný.

(Bratislava, 2019-03-28)

#84

Podpisujem, lebo si nemyslím, že maturitné testy z roku 2019 reálne zhodnotili moje vedomosti v oblasti anglického a slovenského jazyka a literatúry. Chcem, aby maturitná skúška opäť nabrala na hodnote. Na základe týchto testov je hodnotená inteligencia na Slovensku, ale ak testy nie sú validné, čo tu potom môžu hodnotiť?

(Bratislava , 2019-03-28)

#89

Sám som bol ,,obeťou" tohto testovania minulý rok, a prikláňam sa k názorom petičného výboru.

(Revúca, 2019-03-28)

#103

Ako učiteľ SŠ mám už dosť tých nepodarkov z NÚCEM a vlny alibizmu

(Siladice , 2019-03-28)

#105

Podpisujem, lebo som s obsahom petície úplne stotožnená.

(Vranov nad Toplou, 2019-03-28)

#113

Lebo nechcem aby sa budúcim maturantom opakovali podobné nepríjemnosti

(Šaľa, 2019-03-28)

#135

So všetkým, čo bolo napísané, súhlasím!

(Nitra, 2019-03-28)

#145

Plne súhlasím s celým znením petície!

(Hliník nad Hronom, 2019-03-28)

#146

Podpisujem, lebo sa robia opakovane chybné a nezmyselne ťažké testy.

(Nitra, 2019-03-28)

#154

Chcem, aby bola maturitná skúška spravodlivá a bolo v nej len učivo, ktoré je skutočne potrebné pre život.

(Hliník nad Hronom, 2019-03-28)

#158

Podpisujem lebo, súhlasím s vyššie uvedenými závažnými faktami, ktoré učiteľov vedú k tomu, aby vyjadrili svoj nesúhlas s konaním NÚCEM

(Dobšiná, 2019-03-28)

#163

Podpisujem, pretože sa v plnom rozsahu stotožňujem s obsahom textu.

(Trebišov , 2019-03-28)

#174

Som učiteľka slovenčiny a s formou a úlohami súčasných testov nesúhlasím.

(Nitra, 2019-03-28)

#179

Myslím si, že testovanie žiakov by malo byť spoľahlivým prostriedkom hodnotenia žiaka pred vstupom na ďalší stupeň vzdelávania. Žiak by tam mal preukázať, že zvládol učivo, ktoré je povinným obsahom vzdelávania.

(Lacková, 2019-03-28)

#184

Lebo som nespokojná študentka

(Ružomberok, 2019-03-28)

#185

Podpisujem lebo som nespokojny učiteľ a rodic.

(Fintice, 2019-03-28)

#196

Som učiteľkou slovenského jazyka a som rozhorčená nad snahou zdegradovať našu prácu neadekvátnymi otázkami, podľa mňa išlo o výsmech študentom, ktorí sa poctivo na skúšky pripravovali. Áno, páni a dámy, dokázali ste im, že stále nevedia všetko. Gratulujem!

(Zálesie, 2019-03-28)