PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE CYKLOTRASY NA VENČOVISKU L.v.BEETHOVENA V TRNAVE

Dolu podpísaní občania mesta Trnava , primárne sídliska Prednádražie I. a Prednádražie II. , žiadame primátora mesta Trnava a poslancov Mestského zastupiteľstva Trnava o preprojektovanie plánovanej výstavby cyklotrasy na oficiálnom venčovisku  L.v. Beethovena. Touto petíciou vyjadrujeme nesúhlas s plánovanou výstavbou z týchto dôvodov:

- priestor je prioritne vymedzený pre voľný výbeh psov, ktorý nie je dovolený na iných priestranstvách na sídlisku Prednádražie s takou rozlohou. Výstavba cyklotrasy spôsobí zbytočné kolízie ohrozenia medzi cyklistami a voľne pustenými psami na oficiálnom výbehu pre psov

- Priestor využívajú rodiny s deťmi na relaxačné účely, kde tiež pri hre malého dieťaťa môže prísť ku kolízii cyklistu a dieťaťa, ktorá môže mať neželané následky. Prednádražie príde o priestor, kde rodičia mohli nechať malé deti bezpečne, bezkolízne a voľne behať

- betónový cyklochodník aj vizuálne úplne znehodnotí jediné prírodné miesto v Trnave, odkiaľ je krásny výhľad na celý Kamenáč a zároveň na Karpaty -          s výstavbou súvisí aj narušenie bežného života zvery, ktorá žije vo voľnej prírode (je tam pole) a nesúhlasíme ani s plánovaným výrubom stromov

- zbytočné asfaltovanie prírodnej plochy parku a venčoviska, ktorých má Trnava nedostatok, rozpálený asfalt bude mať negatívny vplyv na mikroklímu

- bezpečná, pokojná a bezkolízna plocha po bývalom koľajisku,  ktorá bude zbytočne narušená Preto žiadame o prerokovanie našej žiadosti a následne pretrasovať cyklochodník, ktorý môže byť situovaný popri ceste alebo popri pôvodnom chodníku, na ktorý sa bude dať aj jednoduchšie napojiť z priľahlých bytových domov.

Preto žiadame o prerokovanie našej žiadosti a následne pretrasovať cyklochodník, ktorý môže byť situovaný popri ceste alebo popri pôvodnom chodníku, na ktorý sa bude dať aj jednoduchšie napojiť z priľahlých bytových domov


Dominika Blahunková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Dominika Blahunková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook