Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Zásady ochrany osobných údajov pre petíciu "Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme"

Prevádzkovateľ údajov

PhDr. Jaroslav Žďára

Kontaktujte autora petície

Kontaktujte autora petície

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas aktualizovať. Odporúčame vám ich pravidelne kontrolovať.

Ako spracúvate moje osobné údaje, keď podpisujem petíciu alebo upravujem svoj podpis?

Aké osobné údaje o mne spracúvate a ako ich získavate?

 • Osobné údaje, ktoré sami poskytnete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Umiestnenie
  • Krajina
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Adresa (ulica a číslo)

Aké sú právne základy a účely spracúvania osobných údajov o mojej osobe?

 • Váš súhlas na tieto účely:
  • Na verejné zobrazenie mena, mesta, krajiny a komentára signatára online na stránke s podpismi.
  • Aby bol signatár informovaný o priebehu petície zasielaním e-mailov.
  • Aby boli informácie poskytnuté signatárom odovzdané osobám s rozhodovacou právomocou.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako dlho bude uchovávať moje osobné údaje?

Sprostredkovatelia

 • Peticie.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Peticie.com.

Práva dotknutých osôb

 • Právo získať informácie o spracúvaní ich osobných údajov
 • Právo na prístup k ich údajom
 • Právo na opravu ich údajov
 • Právo na vymazanie svojich údajov a právo byť zabudnutý
 • Právo na obmedzenie spracúvania ich údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracovaniu ich údajov
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...