Petícia proti zrušeniu Materskej školy Tomášika 5 v Spišskej Novej Vsi