Poslaním základnej školy je výchova a vzdelávanie a nie sociálna agenda.

Zásadne nesúhlasíme s rozhodnutím ministra školstva  zo dňa 16.6.2020 bod č. 4, podľa ktorého má základná škola oznamovať okresnému úradu údaje o žiakoch na účely poskytovania ošetrovného pre Sociálnu poisťovňu. Poskytovanie ošetrovného je vzťah medzi zákonným zástupcom žiaka a Sociálnou poisťovňou. Rozhodnutie neposlať dieťa do školy je rozhodnutie zákonného zástupcu a preto by malo byť jeho zodpovednosťou vyriešiť si vzťah so Sociálnou poisťovňou v súvislosti s vyplácaním ošetrovného priamo a nezaťažovať touto administratívou základnú školu. Poslaním základnej školy je výchova a vzdelávanie a nie sociálna agenda. Preto požadujeme zmenu rozhodnutia ministra školstva a prenesenie zodpovednosti za poskytnutie ošetrovného zo základnej školy na zákonného zástupcu žiaka.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Juraj Droppa na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook