Pomôžte nám zachrániť celistvosť športového areálu na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Šali na Pionierskej ulici 4

My, dolu podpísaní občania, žiadame poslancov MsZ o pomoc pri záchrane celistvosti školského dvora na ZŠ Ľudovíta Štúra. Dňa 12.11.2020 sa bude na MsZ v Šali rozhodovať o tom, či z areálu ubudne cca 200m2 pozemku v prospech súkromných osôb. Škola má naplánovaný projekt na vytvorenie atletického oválu a bežeckej dráhy, ktorý je možné vybudovať  okolo súčasného multifunkčného ihriska len v tom prípade, keď bude areál zachovaný v pôvodnom stave. Škola napriek podmienkam dosahuje dlhodobo vynikajúce športové výsledky. Pod novozvoleným vedením dosiahla ZŠ Ľudovíta Štúra výrazné zlepšenie technického stavu školy za veľkej finančnej pomoci Mesta Šaľa. V tomto trende chcú naďalej pokračovať aj pri rekonštrukcii areálu školského dvora. V prípade odpredania uvedených parciel táto škola už nikdy nebude mať príležitosť vybudovať plánovanú bežeckú dráhu a atletický ovál, a tým umožniť svojim žiakom plnohodnotný rozvoj v športových aktivitách a podporiť ich zdravý vývoj. Mesto Šaľa v dôvodovej správe nesúhlasí s návrhom na odpredaj, takže rozhodnutie je na poslancoch MsZ. Veríme, že s Vašou podporou a podpísaním tejto petície pozitívne ovplyvníte hlasovanie poslancov MsZ v Šali a zabránite tak nezmyselnému odpredaju mestského pozemku, ktorý je v správe ZŠ Ľudovíta Štúra, v prospech súkromných osôb a na úkor verejného záujmu. Bližšie info o návrhu predmetného uznesenia nájdete na stránke www.sala.sk v materiáloch k zasadnutiu MsZ dňa 12.11.2020 v časti majetkové záležitosti.                        

Kolektív zamestnancov                                                                                                 ZŠ. Ľ. Štúra, Šaľa

 

PLÁNOVANÝ BEŽECKÝ OVÁL NA ŠKOLSKOM IHRISKU 

petícia_atletický_ovál_a_dráha_obrázok.jpg

PREDMETNÉ PARCELY K ODKÚPENIU NA ZAROVNANIE

petícia_predmetné_pozemky_obrázok.jpg

PETÍCIU SI VIETE STIAHNUŤ A VYTLAČIŤ PRE ZBIERANIE PODPISOV AJ V TLAČENEJ FORME S VLASTNORUČNÝMI PODPISMI: 

Petícia_za_záchranu_areálu_ZŠ_Ľ._Štúra_v_Šali_.png

Petícia_za_záchranu_areálu_ZŠ_Ľ._Štúra_v_Šali_obrázok_.png


Bc. Dominika Jarošová    Kontaktujte autora petície
Facebook