Podporný list kandidátke na riaditeľa GLN Mgr. Kataríne Sedmákovej

        Vážená Školská rada Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave,

        my, podpísaní študenti, absolventi, sympatizanti a podporovatelia Gymnázia Ladislava Novomeského podporujeme za kandidátku na riaditeľa pani Mgr. Katarínu Sedmákovú, ktorá svojím profesionálnym a ľudským prístupom spĺňa všetky kritéria na to, aby bola vhodnou riaditeľkou gymnázia. Za pani Mgr. Sedmákovou sú roky praxe a úspešných projektov, ktoré pomohli stovkám študentov a študentiek gymnázia. Pani Sedmáková taktiež disponuje desiatkami kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú kľúčovým odborným predpokladom pre profesionálne vykonávanie tohto najvyššieho postu na škole. Rovnako zastáva aj miesto výchovnej poradkyne pre študentov, preto ju považujeme za človeka na správnom mieste, ktorý dôverne pozná nálady a potreby študentov pre 21. storočie a čo je najdôležitejšie, dokáže ľudsky a empaticky komunikovať na osobnej úrovni s každým kto za ňou príde. 

       Takisto by mal riaditeľ priniesť nový vietor, víziu a modernejší prístup ku vzdelávaciemu procesu. Práve to sú témy, ktoré musí budúci riaditeľ gymnázia podporovať, ak chce niečo zmeniť. Moderný riaditeľ musí počúvať najmä potreby študentov a svojich pedagogických kolegov, bez ktorých nasadenia a motivácie sa nedá budovať prostredie vhodné pre výchovu a vzdelávanie budúcich generácií. To všetko stelesňuje a garantuje kandidátka Mgr. Katarína Sedmáková a veríme, že z Gymnázia Ladislava Novomeského bude miesto, kde bude uvoľnená priateľská atmosféra vhodná pre kooperáciu medzi pedagógmi a študentmi. 

        S úctou podporovatelia a absolventi GLN:

 

 

 

 

 


Alex Rusňák, Michal Purdeš    Kontaktujte autora petície