Petícia za zverejnenie poľovníkov na kandidátkach politických strán do parlamentu

Žiadame o zverejnenie mien tých kandidátov na kandidátskych listinách politických strán do parlamentu, ktorí sú členmi poľovníckych združení, a zvlášť tých, ktorí sa za posledných 5 rokov podieľali a naďalej sa podieľajú na odstrele inak v Európe chráneného vlka dravého.

Pod členom poľovníckeho združenia sa pre účely tejto petície rozumie poľovník, ktorý platí príspevky resp. si pripláca za lov na zver na Slovensku aj mimo Slovenska a Európy (Afrika a pod.) a aktívne sa podieľal na love zveri aspoň raz.

Slovenská verejnosť čoraz viac chápe potrebu ochrany prírody vo všetkých jej aspektoch a má právo pri rozhodovaní sa, ktorej politickej strane dá svoj hlas, na informácie o tom, ktorí z kandidátov sú poľovníkmi.

Táto petícia sa vzťahuje nielen na kandidátov do blížiacich sa parlamentných volieb v r.2020 ale aj na kandidátov do všetkých následných parlamentných volieb, kandidátov prezidentských volieb ako aj kandidátov komunálnych volieb. 


Soňa Kallová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Soňa Kallová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...