Petícia za zmenšenie ambasády Ruskej federácie na Slovensku.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, vyzývame vládu, aby prehodnotila veľkosť a zachovanie Ambasády Ruskej federácie na Slovensku.

Dôvody pre zrušenie, prípadne výrazne zníženie počtu zamestnancov, sú:

 

1.) Špionáž. Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku preukázateľne (aj na základe nedávneho policajného vyšetrovania) negatívne zasahuje do záujmov Slovenskej republiky podporou diverzných akcií a špionáže.

2.) Dezinformácie. Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku nielenže podporuje, no sama vytvára dezinformácie, ktoré negatívne pôsobia na občanov Slovenskej republiky v mediálnom priestore. Tým vyslovene škodí našej krajine.

3.) Slovensko-ruské vzťahy. Ruská federácia už pred niekoľkými mesiacmi označila Slovensko za "nepriateľskú krajinu", preto sa nazdávame, že pre aktuálne chladné diplomatické vzťahy, stačí minimálna veľkosť diplomatickej misie Ruskej federácie na Slovensku.

4.) Vystupovanie veľvyslanca. Pán veľvyslanec Bratčikov je hosťom Slovenskej republiky, no správa sa v našom mediálnom priestore ako gubernátor. Týmto vyjadruje dešpekt k ústave Slovenskej republiky, ktorá našu krajinu definuje ako slobodný suverénny štát. Nie ruskú guberniu. Pán veľvyslanec taktiež vedome šíri dezinformácie, a tým škodí záujmom Slovenskej republiky.

5.) Hybridná vojna. Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku sa priamo zapája do hybridnej vojny Ruskej federácie voči našej krajine a našim spojencom. Podkopáva slovenskú suverenitu, obhajuje a propaguje terorizmus, podnecuje k neznášanlivosti a financuje podvratnú činnosť. Tým okrem iného aj kazí dobré meno Slovenskej republiky u našich spojencov a partnerov.

Z vyššie uvedených dôvodov (hlavne bod 4.) žiadame, v prípade zachovania Ambasády Ruskej federácie na Slovensku, výmenu veľvyslanca Bratčikova, ktorý neprejavuje dostatočný rešpekt ku krajine, v ktorej je hosťom. Krajine, ktorá je slobodný zvrchovaný štát.

S úctou, občania Slovenskej republiky, slobodného zvrchovaného štátu.


Mlčiaca Slušná Väčšina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mlčiaca Slušná Väčšina bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...