Petícia za zavedenie malého pohraničného styku v oblasti Slovensko - Českej štátnej hranice

Vzhľadom na pozitívny vývoj situácie s ochorením Covid-19 a na porovnateľne nízky počet nakazených v príhraničných oblastiach, ako aj z dôvodov historického prepojenia oboch národov v oblasti sociálnej, kultúrnej, rodinnej a z dôvodu opodstatnených hospodárských záujmov obyvateľov príhraničných oblastí, ktoré sa nepovažujú za výkon zárobkovej činnosti v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov, týmto žiadame vládu Českej republiky a vládu Slovenskej republiky o uzatvorenie obojstrannej dohody za účelom realizácie režimu malého pohraničného styku v príhraničnej oblasti medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

V rámci malého pohraničného styku požadujeme:

  • aby občania českej a slovenskej republiky (vrátane ich rodinných príslušníkov), mali možnosť slobodne a neobmedzene prekračovať štátnu hranicu len na základe predloženia platného občianskeho preukazu (alebo cestovného pasu) bez akéhokoľvek dodatočného potvrdenia alebo povolenia a bez nutnosti povinnej domácej alebo štátnej karantény na ktorejkoľvek strane štátnej hranice.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tomas Bucha bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...